Pitanja i odgovori

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Do sada su pravna lica i preduzetnici obračunavali i plaćali porez na prihode nerezidenata od usluga koje nerezidentna pravna lica pružaju ili će pružiti na teritoriji naše države, bez obzira na vrstu pruženih usluga. Pročitaj

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Članovi DOO imaju pravo da raspodele privremenu dobit u toku tekuće godine, za koju još nije urađen finansijski izveštaj. Pročitaj

Da li zaposleni ima pravo na otpremninu u slučaju otkaza o radu?

Prema članu 158 i 159 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ima pravo na otpremninu u visini koja se utvrđuje opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Pročitaj

Kakav je postupak kod otkaza ugovora o radu?

Zakona o radu član 184. propisuje da poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice, koje su osnov za davanje otkaza ili u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenice/a koje su osnov za otkaz. Pročitaj

Kakva je procedura za mirovanje (prekid rada) preduzetničke radnje?

Zakon o privrednim društvima uređuje oblast prekida obavljanja delatnosti članom 90. Pročitaj

Kako zaštiti svoj facebook nalog od hakovanja?

Ključna greška je u korišćenju svoje email adrese. Šta treba uraditi? Pročitaj

Da li je obavezna registracija svih faktura u Centralnom registru od 1. marta?

Izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama uvodi se evidencija faktura u Centralnom registru faktura od 1. marta ove godine, koji je pod ingerencijom Ministarstva finansija. Pročitaj

Da li se kopija računa smatra validnom računodstvenom ispravom za knjiženje?

„Fotokopija računovodstvene isprave je osnov za knjiženje poslovne promene, pod uslovom da je na njoj navedeno mesto čuvanja originalne isprave i da je potpisana od strane odgovornog lica.” Pročitaj

Kako pravno lice može vršiti plaćanje za oglašavanje na Google-u i Facebook-u?

Oglašavanje na Google-u, tj. oglašavanje kroz Google AdWords nalog se vrši u valuti, koja je navedena u nalogu (nakon inicijalnog podešavanja nije moguće promeniti valutu). Pročitaj

Da li elekronsko arhiviranje dokumentacije podrazumeva i mogućnost praćenja kretanja dokumentacije?

Da, korišćenjem našeg informacionog sistema za elektronsko arhiviranje dokumentacije, možete pratiti kretanje dokumentacije. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Kako se vrši isplata međudividende u DOO?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!