Propisi

Pet izmena koje donosi novi Zakon o zaštiti potrošača

U septembru mesecu ove godine Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o zaštiti potrošača, koji će biti u primeni od 20.decembra 2021. godine. Izdvojili smo i predstavili pet najvažnijih izmena koje nam novi zakon donosi.

                                                                    I Registar „Ne zovi“

Novi Zakon uvodi tzv. Registar „NE ZOVI“ čiji je cilj da spreči nasrtljive trgovce da pozivaju potrošače i nude im svoju robu i/ili usluge.

Ovaj registar vodiće se pri nadležnom regulatornom telu RS (RATEL) i sadržaće brojeve telefona potrošača koji ne žele da ih trgovci zovu i nude robu ili usluge.

Trgovci, dakle, neće smeti da pozivaju niti upućuju poruke telefonom onim potrošačima čiji se brojevi nalaze u ovom registru. Ukoliko potrošač ima više telefonskih brojeva koje koristi, za svaki broj mora podneti zahtev, jer se radi o registru brojeva, a ne ljudi.

Važno je napomenuti da se navedeno ne primenjuje na slučajeve kada je potrošač dao saglasnost trgovcu za direktno oglašavanje (primera radi, slanje Viber ili SMS obaveštenja), pre ili pak nakon upisa u registar, budući da takva saglasnost važi do opoziva.

                                                               II Reklamacioni postupak

Zakonom se uvode i značajne novine u reklamacionom postupku. Primera radi, ukoliko trgovac odbije reklamaciju potrošača, obavezan je da takvu svoju odluku i obrazloži. Takođe, u slučaju odbijanja reklamacije, trgovac ima obavezu da potrošaču predoči mogućnost rešavanja spora vansudskim putem.

                                                                     III Proračun

Sastavljanje proračuna odnosi se samo na trgovce koji se bave pružanjem usluga na tržištu. Naime, ukoliko cena te usluge prelazi 5.000,00 din postoji obaveza ovog trgovca da sastavi proračun, kao i da od potrošača pribavi pisanu saglasnost na isti.

                                                             IV  Obavezna medijacija

Novim Zakonom je predviđena medijacija za rešavanje potrošačkih sporova. Trgovac je dužan da učestvuje u medijaciji, odnosno vansudskom postupku rešavanja potrošakih sporova, ukoliko odbije reklamaciju potrošača. Dakle, medijacija je za trgovca obavezna. Ovaj postupak se sprovodi pred nadležnim telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova čiji je rad besplatan.

                                                         V  Uvođenje prekršajnog naloga

Novi Zakon o zaštiti potrošača, u okviru kaznenih odredbi, propisuje izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje u pogledu kojih je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, koje će moći da izdaje tržišna inspekcija. Izdavanje prekršajnog naloga omogućava Trgovcu da ukoliko prihvati odgovornost za prekršaj, u roku od osam dana plati polovinu novčane kazne i da se time oslobodi plaćanja preostalog iznosa novčane kazne. Sa druge strane, ukoliko trgovac smatra da nije odgovoran za prekršaj, može podneti zahtev za sudsko odlučivanje nadležnom prekršajnom sudu i u tom postupku iznositi svoju odbranu.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri

 

 

 

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!