Obrazovanje i posao

Panevropsko partnerstvo u sedam zemalja - Osnaživanje zajednica kroz omladinu i obrazovanje

UniCredit i Teach For All sa ponosom udružuju snage kako bi unapredili obrazovanje za decu u osnovnom panevropskom partnerstvu koje obuhvata sedam ključnih zemalja UniCredit-a: Austriju, Bugarsku, Nemačku, Italiju, Rumuniju, Slovačku, a partnerstvo će uskoro biti prošireno i na Teach For Serbia, koja radi na tome da se pridruži globalnoj mreži Teach For All u narednim mesecima.

Ovaj novi savez će se oslanjati na zajednički pristup, fokusirajući se na inovacije i inkluziju kako bi se postigli rezultati i otključao puni potencijal evropske omladine.

Do danas, Teach For All pozitivno je uticao na više od 300.000 učenika u Evropi, uključivši više od 4.000 nastavnika u svoje programe i videvši da više od 9.000 bivših studenata nastavlja da radi u sektorima kao što su rukovodstvo škola, javna politika i društvene inovacije. Saradnja sa UniCreditom će značajno ojačati ove napore i rezultate, obezbeđujući resurse i podršku u obuci uključenih nastavnika kako bi se dodatno osnažile lokalne zajednice da ponovo osmisle obrazovne sisteme u oblastima sa nedostatkom resursa, i pomažući da se izgradi inkluzivnije školsko okruženje koje nudi kvalitetnu nastavu za sve deca, iz godine u godinu.

Uz pomoć ovih predanih edukatora, učenici će steći znanja, veštine, stavove i vrednosti koji su im potrebni za navigaciju, u društvu koje se menja i u novom svetu rada. Uz pravi način razmišljanja i veštine, oni će biti u boljoj poziciji da postignu finansijsku sigurnost i postanu informisani građani koji doprinose. Stvarajući im bolje mogućnosti da ostvare svoj puni potencijal, ovaj inovativni program razvija novu generaciju evropskih lidera.

Andrea Orcel, CEO UniCredit-a, rekao je: “Ne postoji nijedan jedini faktor koji će zavisiti od budućeg uspeha našeg kontinenta više od obrazovanja i razvoja naših mladih ljudi. Da bismo to uradili, moramo da unapredimo i podržimo nastavnike, naoružavajući ih svim alatima koji su im potrebni da budu najbolji mogući edukatori. UniCredit-ova posvećenost osnaživanju zajednica da napreduju prevazilazi pružanje finansijske podrške, zbog čega sam oduševljen što mogu da najavim naš rad sa Teach For All. Naše partnerstvo sa ovom fantastičnom organizacijom će nam pomoći da ispunimo našu posvećenost društvenom poboljšanju, u skladu sa našom ESG strategijom, a mi ćemo iskoristiti prisustvo UniCredit-a širom kontinenta kako bismo osigurali da dođemo do onih zajednica u kojima postoji najveća potreba. Uzbuđen sam što vidim rezultate ovog partnerstva: rezultate koji će uticati na celu Evropu u decenijama koje dolaze”. 

Wendy Kopp, CEO i suosnivač Teach For All, istakla je: “Obrazovanje igra vitalnu ulogu u ekonomskom i društvenom blagostanju svakog regiona. Dok sadašnji sistemi dobro služe nekim evropskim studentima, postoji veliki broj dece, posebno iz marginalizovanih zajednica, koja ne stiču kvalitetno obrazovanje. Da bi Evropa odgovorila na izazove ovog veka, postoji hitna potreba da se radi u partnerstvu sa školama, vladama i porodicama kako bi se osiguralo da svako dete ima priliku da ispuni svoj potencijal”. 

Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora, UniCredit Bank Srbija, izjavio je: “Zadovoljstvo nam je što se UniCredit Banka Srbija pridružuje ovom starteški važnom projektu naše Grupe. Edukacija je jedan od najznačajnijih stožera lokalne banke, te nema sumnje da ćemo kroz ovaj program biti u prilici kreiramo okruženje koje će podsticati decu i mlade na razvoj i bogaćenje svog znanja i iskustva. Želja nam je da međusobno učimo i zajednički kreiramo zajednicu koja će biti podržavajaća za ideje mladih i pružiti im potporu da te ideje realizuju. Ovo partnerstvo će nam omogućiti da ostvarimo našu viziju da osnažimo buduće mlade lidere naše zemlje, kako bismo osigurali da nijedno dete ne bude sputano svojim socio-ekonomskim poreklom”.

UniCredit će podržati mrežu Teach For All donacijom od skoro 2 miliona evra za finansiranje aktivnosti za školsku 2022-2023. godinu, kao i angažovanje zaposlenih kao volontera da pokreću promene doprinoseći svojim vremenom, znanjem i veštinama. Imati pozitivne uzore je jedna od ključnih poluga za učenike da napreduju, kroz inspirativne razgovore i radionice, kao i iskustvo u stvarnim uslovima rada.

Alijansa će koristiti panevropske mreže obe organizacije, radeći preko granica sa lokalnim partnerima za trenutni uticaj u učionicama i dugoročni kolektivni uticaj u zajednicama. Jačanjem obrazovnih sistema i izgradnjom okruženja koje je fleksibilno i inovativno, osiguravamo da deca u učionicama danas mogu oblikovati bolje sutra. Ovo će se postići osnaživanjem učenika, negovanjem globalnog aktivizma, angažovanjem zajednice, deljenjem napretka i podizanjem svesti. Partnerstvo uključuje skup prilagođenih lokalnih KPI-a u svakoj od zemalja.

U Srbiji, lokacija, porodične i socio-ekonomske okolnosti u kojima se deca rađaju imaju tendenciju da određuju njihove buduće obrazovne ishode i na kraju njihove mogućnosti u životu. U međuvremenu, Srbija pati od značajnog nedostatka školske radne snage, što drastično utiče na raspodelu nastavnika. Kao rezultat toga, seoske škole se u nekim slučajevima zatvaraju zbog nedostatka nastavnika, a deca se premeštaju u udaljene gradske i prigradske škole. Teach For Serbia i UniCredit će sarađivati na poboljšanju dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za svu decu kroz zapošljavanje, obuku i podršku nastavnika, razvijajući njihovo kolektivno liderstvo sa pozitivnim dugoročnim uticajem na obrazovni sistem u zemlji. Teach For Serbia radi na pridruživanju Teach For All globalnoj mreži u narednim mesecima i tada će započeti saradnju sa UniCredit bankom u Srbiji.

O UniCreditu

UniCredit je panevropska komercijalna banka sa jedinstvenom ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi. Naša svrha je da osnažimo zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući potencijal naših klijenata i naših ljudi širom Evrope.

Opslužujemo više od 15 miliona klijenata širom sveta. Oni su srce svega što radimo na svim našim tržištima. UniCredit je organizovan kroz četiri ključna regiona i dva centra za razvoj proizvoda, korporativnih i individualnih rešenja. Ovo nam omogućava da budemo bliski našim klijentima i da iskoristimo iskustvo cele Grupe za razvoj i ponudu najboljih proizvoda na svim našim tržištima. Digitalizacija i naša posvećenost principima ESG-a su ključni pokretači naših usluga. Oni nam pomažu da pružimo izvrsnost našim zainteresovanim stranama i kreiramo održivu budućnost za naše klijente, naše zajednice i naše ljude.

O Teach For All

Teach For All je globalna mreža od 61 nezavisne, lokalno vođene i vođene partnerske organizacije i globalne organizacije koja radi na ubrzanju napretka mreže. Svaki mrežni partner regrutuje i razvija obećavajuće buduće lidere da predaju u školama i zajednicama u kojima nema dovoljno sredstava i, sa ovom fondacijom, da rade sa drugima, unutar i van obrazovanja, kako bi se osiguralo da sva deca mogu da ispune svoj potencijal. Globalna organizacija Teach For All radi na povećanju uticaja mreže podržavajući razvoj novih organizacija; negovanje mrežne povezanosti i učenja; pružanje savetovanja i savetovanja; i omogućavanje pristupa globalnim resursima za dobrobit mreže. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!