Razvoj

Ovo su zemlje koje najviše ulažu u razvoj i istraživanja

Prema podacima Svetske banke iz 2017. i 2018. godine, deset država ulaže najviše finansijskih sredstava u istraživanje i razvoj.

Prvih pet država koje ulažu najviše BDP-a na aktivnosti istraživanja i razvoja su Izrael, Južna Koreja, Švajcarska, Švedska i Japan.

Izrael je 2018. na istraživanje i razvoj potrošio 4,95 posto BDP-a. Jedan od najvažnijih ekonomskih sektora je tehnologija. Njihov tehnološki sektor ima korist od priliva kvalifikovanih i obrazovanih inžinjera i tehničara koji su tamo preselili početkom devedesetih.

Prema podacima Svetske banke, Južna Koreja je u 2018. godini na istraživanje i razvoj potrošila 4,81 posto BDP-a, prenosi portal Klix.

Podaci za Švajcarsku odnose se na 2017. godinu, kada je ova evropska zemlja potrošila 3,37 posto BDP-a na istraživanje i razvoj. Daleko najveći ekonomski motor Švajcarske jeste uslužni sektor, koji generiše gotovo tri četvrtine ukupnog BDP-a.

Glavno izvozno tržište ove države je Evropska unija. Iako nije njena članica, Švajcarska je potpisala niz ugovora koji joj omogućavaju slobodnu trgovinu sa državama EU. Među glavnim industrijskim sektorima su farmaceutski proizvodi i satovi, koji drže 9 posto izvoza.

Iza Švajcarske su Švedska, Japan, Austrija, Nemačka, Danska, SAD i Belgija.

Interesantno je da veće države zaostaju - poput SAD-a (2,84 posto) i Kine (2,19 posto). Rangirane su na 9. i 13. mestu na listi Svetske banke, a ove brojke se temelje na podacima iz 2018. godine.

Njemačka zauzima 7. mesto sa 3,09 posto, a Velika Britanija je na 21. mestu sa 1,72 posto BDP-a.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!