Društvo

Otvoren 18. Međunarodni sajam zaštite životne sredine - EcoFair

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović otvarila je 18. Međunarodni sajam zaštite životne sredine (EcoFair) i tom prilikom poručila da je Vlada Srbije odredila jasan pravac i viziju u oblasti zaštite životne sredine, što se ogleda u realizaciji konkretnih ekoloških projekata i unapređenju regulatornog okvira za efikasniju zelenu transformaciju Srbije u skladu sa ciljevima Zelene agende.

Vujović je istakla da su u prethodne dve godine usvojeni preko potrebni zakoni, kao i set podzakonskih akata kojima je domaće zakonodavstvo usklađeno sa EU regulativom.

„Potvrda da smo na dobrom putu stigla je i od Evropske unije kada je otvoren Klaster 4 i Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene. Važno je da pomenem da je Vlada Srbije ove godine usvojila i revidirani Nacionalno utvrđeni doprinos kojim smo za više od tri puta povećali klimatsku ambiciju do 2030. godine i time se dodatno približili naporima za dekarbonizaciju naše privrede, dajući doprinos ispunjenju globalnog cilja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte“, rekla je Vujović.

Prema njenim rečima, u fokusu ministarstva i u narednom periodu će biti poboljšanje kvaliteta vazduha i sistema upravljanja otpadom, izgradnja infrastrukture za tretman otpadnih voda, očuvanje prirode i povećanje teritorije pod zaštitom, kao i borba protiv klimatskih promena.

„Svi projekti i aktivnosti koje smo pokrenuli i sproveli, bilo da je reč o konverziji kotlarnica u cilju prelaska na ekološki prihvatljivije energente, izgradnji kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda, sanaciji nesanitarnih smetlišta i divljih deponija ili izgradnji modernih reciklažnih centara, suštinski su važni za budućnost jer doprinose boljoj zaštiti životne sredine i kvalitetnijem životu naših građana. Za dalji napredak i ostvarenje postavljenih ciljeva potrebni su nam građani i kontinuiran rad na podizanju svesti. Zato je ova sajamska manifestacija važna jer građanima približavamo ekološke teme i primere dobre prakse, i ujedno ih podstičemo da budu aktivni učesnici u zaštiti i očuvanju životne sredine“, rekla je Vujović.

Ministarka je podsetila da je u toku i implementacija projekta odvajanja otpada u domaćinstvima u 17 gradova i opština, u cilju povećanja stope reciklaže. Ona je navela da je to primer u kom pravcu će Srbija ići u budućnosti, dodajući da je cilj postepeni prelazak na model cirkularne ekonomije koji će pratiti izgradnja neophodne infrastrukture.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!