Kakav je postupak kod otkaza ugovora o radu?

Zakona o radu član 184.  propisuje da poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice,  koje su osnov za davanje otkaza ili u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenice/a koje su osnov za otkaz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!