Društvo

Osobe sa invaliditetom ravnopravni članovi društva

Pomoćnica ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević istakla je da delovanje Ministarstva počiva na ideji izgradnje modernog društva u kome su osobe sa invaliditetom ravnopravni članovi.

Barošević je podsetila da je Vlada Srbije donela Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije u periodu od 2021. do 2022. godine.

Pored unapređenja sveukupnog društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao jedan od prioriteta rada u tekućoj godini, navela je i nastavak kampanje SRBIJA BEZ BARIJERA, koja je pokrenuta u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije, kao i dalje pružanje finansijske podrške za realizaciju programa koji za cilj imaju obezbeđivanje pristupačnog okruženja za sve građane Republike Srbije.

Posle više decenija postojanja i rada, prvi put od osnivanja, uz finansijsku podršku Ministarstva, brojni objekti postali su dostupni osobama sa invaliditetom, poput Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beogradskog sajma, filijala PIO fonda, opština, domova zdravlja, obrazovnih i predškolskih ustanova, ustanova kulture i drugo.

Postavljeno je preko 100 rampi u više od 40 lokalnih samouprava i finansirano je i preko 80 adaptacija, rekonstrukcija i opremanja objekata udruženja osoba sa invaliditetom u više od 30 lokalnih samouprava.

 

Kako je navela Barošević, Ministarstvo pruža finansijsku podršku za programe koje realizuje 33 saveza sa 513 udruženja u sastavu sa sedištem u preko 100 lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo ostvarivanje građanskih, socijalnih i drugih prava.

Takođe, podsetila je da je Ministarstvo u prethodnom periodu obezbedilo sredstva i za opremanje i digitalizaciju sadržaja najveće biblioteke za slepe osobe na Balkanu „Dr Milan Budimir”, uvođenje video relej usluge i usluge prevođenja na terenu za gluva i nagluva lica, postavljanje zvučne signalizacije na semaforima, izgradnju i opremanje inkluzivnih igrališta i organizovanje kampova za decu sa invaliditetom, realizaciju inovativnih programa koji imaju za cilj motivisanje i jačanje kapaciteta mladih osoba sa različitim vrstama invalidnosti iz cele Srbije.

Pomoćnica ministra pozvala je predstavnike lokalnih samouprava da se u partnerstvu sa udruženjima osoba sa invaliditetom uključe u realizaciju kampanje SRBIJA BEZ BARIJERA kako bi se na jedinstven i inovativan način zajednički doprinelo stvaranju društva koje poštuje različitost

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!