Propisi

Osnivači inovacionih firmi biće oslobođeni poreza tri godine

Osnivači firmi koje obavljaju inovativnu delatnost, a koje budu otvorene nakon 1. marta, biće oslobođeni tri godine plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara mesečno bruto.

To je nova olakšica koju je uvela Vlada Srbije, a koja bi trebalo da stimuliše otvaranje i razvoj firmi koje se bave inovacijama i da bi osnivač to ostvario mora da ima najmanje pet odsto akcija ili udela u privrednom društvu i ne sme da bude povezan ni sa jednim pravnim licem.

Namera je da se mladi stimulišu da pokrenu svoj biznis i da im se olakša prva godina poslovanja, koja se pokazala kao najteža za početnike.

Olakšicu na iznos mesečne neto zarade do 37.000 dinara u prvoj godini poslovanja mogu da ostvare osnivači prvrednih društava ili preduzetnici koji su u proteklih 12 meseci završili školovanje ili su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Od oktobra 2018. do kraja 2019. godine, 780 privrednih subjekata je koristilo tu olakšicu za ukupno 893 zaposlenih.

Prema analizama NALED-a, ta mera donosi uštedu preduzetnicima od 12.000 do 33.000 dinara, a društvima sa ograničenom odgovornošću oko 15.000 dinara mesečno, koliko bi, inače, platili poreze i doprinose, prenosi Tanjug.

Analiza je pokazala i da početnici tokom prve godine moraju da plate od 151.000 do 426.000 dinara (preduzetnik), odnosno od 188.000 do 235.000 dinara (privredno društvo) za troškove osnivanja i poreze i dorinose.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!