Razvoj

Odnosi sa investitorima – važan segment poslovanja

Odnosi sa investitorima (Investor Relations) predstavljaju relativno mladu disciplinu, čiji je cilj da kompanijama omogući lakši i jeftiniji pristup slobodnom kapitalu u zemlji i inostranstvu, a sve to kroz kvalitetnu komunikaciju sa investitorima, zasnovanu, pre svega, na poverenju i uzajamnoj razmeni informacija.

Poslovi IR-a obuhvataju usmeravanje menadžmenta u procesu komuniciranja strategije kompanije sa investitorima, akcionarima,bankama i strateškim partnerima, održavanje otvorenih kanala komunikacije između kompanije i investitora (posebno onih iz drugih država) i targetiranje investitora koji mogu postati atraktivni, dugoročni akcionari kompanije. Jedan od pristupa, koji mnogi zaposleni na poslovima IR-a ističu kao najjednostavniji, ali istovremeno i najefektniji, je proaktivno komuniciranje osnovnih informacija o kompaniji, poslovnih planova i konkurentskih prednosti investicionoj zajednici.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!