Propisi

Odlaganje plaćanja poreza –maksimalno do 24 meseca

Predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućava se poreskim obveznicima grejs period za plaćanje obaveza.

Prema tom Predlogu, poreskim obveznicima u Srbiji se omogućava da mogu, ukoliko im plaćanje poreske obaveze predstavlja neprimereno veliko opterećenje, da pri odobravanju prava na odlaganje plaćanja obaveze ostvare i pravo na grejs period do 12 meseci. 

Grejs period do 24 meseca moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja. 

Predlogom izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije, po tumačenju Vlade Srbije stvaraju se uslovi za transformaciju Poreske uprave. 

Ta služba prema postojećem zakonskom rešenju u postupku poreske kontrole obavlja kancelarijsku kontrolu, terensku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, dok će prema predloženom rešenju obavljati pružanje poreske usluge, poresku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. 

Predlažena je i izmena predmeta i sredstava prinudne naplate poreskog duga, pa će poreska dugovanja moći da se naplate i iz štednih uloga, kao i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!