Razvoj

Od efikasnosti realizacije projekata zavisi da li će firma uspešno da posluje,  Prof. dr Petar Jovanović, predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije YUPMA

Evropska unija odobrava sredstva preko određenih projekata i zahteva da se tim projektima upravlja. Zbog toga je neophodno da naši preduzetnici budu upoznati i obučeni za apliciranje i upravljanje projektima, da bi mogli da obezbede određena sredstva od EU. Istraživanje je pokazalo da preduzetnicima u Srbiji generalno nedostaju znanja iz upravljanja projektima i da je zbog toga neophodno da se vrši obuka, kako za projekte EU, tako i za one, koji su finansirani iz drugih izvora, izjavio je u intervjuu za naš portal Prof dr Petar Jovanović, predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije YUPMA.

Zašto je važno da preduzetnici steknu veštinu upravljanja projektima?

Upravljanje projektima je veoma važno za sve preduzetnike zbog toga što svaki biznis, ne samo početni (osnivanje firme itd.), zahteva realizaciju mnogobrojnih projekata i poduhvata. Od efikasnosti realizacije tih projekata i poduhvata, zavisi da li će firma uspešno da posluje, odnosno, da li će moći da se održi na tržištu.

Kako bi pomenuti projekti i poduhvati bili efikasno realizovani neophodno je obučavanje i obrazovanje budućih, ali i već ostvarenih preduzetnika. U Srbiji, trenutno, obrazovanje projektnih menadžera vrši samo Fakultet za projektni i inovacioni menadžment.

SAD su uvele obaveznu primenu projektnog menadžmenta. Šta je projektni menadžment i na koji način unapređuje poslovanje?

Upravljanje projektom je specijalizovana disciplina menadžmenta, koja predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se, uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određeni projekat realizovao na najefikasniji način. Potez SAD-a samo govori o tome koliko je projektni menadžment nužan za efikasno funkcionisanje privrede jedne zemlje.

Kome je namenjena obuka o upravljanju projektima Evropske unije i šta obuhvata?

Evropska unija u svim zemljama članicama i nečlanicama deluje koristeći principe projektnog menadžmenta. To znači da Evropska unija odobrava sredstva preko određenih projekata i zahteva da se tim projektima upravlja. Zbog toga je neophodno da naši preduzetnici budu upoznati i obučeni za apliciranje i upravljanje projektima Evropske unije, da bi mogli da obezbede određena sredstva od EU za svoje projekte.

Uzimajući u obzir dugogodišnje istraživanje koje je sprovela YUPMA, može se zaključiti da u Srbiji nedostaju znanja iz upravljanja projektima i da je zbog toga neophodno da se vrši obuka kako za projekte EU, tako i za one, koji su finansirani iz drugih izvora. YUPMA kao udruženje za upravljanje projektima Srbije, nudi različite obuke i treninge, kako bi srpskim preduzetnicima omogućila dobijanje sredstava od raznih izvora, i kasnije efikasno vođenje projekata.

Kakva je procedura za učešće domaćih firmi u projektima EU?

EU ima standardne procedure za apliciranje za dobijanje sredstava za određene vrste projekata. Zavisno od toga koji je program u pitanju, obično se propisuje odgovarajuća procedura za apliciranje za sredstva i kasnije za praćenje i upravljanje projektom. Iako postoji priručnik, koji se zove Project Management Cycle ili Upravljanje projektnim ciklusom, koji se koristi za sve projekte EU, ipak postoje specifičnosti za određene grupe projekata u okviru programa IPA, Erasmus+, Horizon 2020, itd.

Kakve benefite donosi IPMA sertifikat?

Sve svetske kompanije zahtevaju da se upravlja određenim projektom i da se potvrdi kompetentnost projektnog menadžera, koji bi upravljao tim projektom. Kompetentnost projektnog menadžera se dokazuje odgovarajućim  međunarodnim sertifikatom. Danas u svetu postoje samo dve organizacije, koje izdaju međunarodno priznati sertifikat za projektni menadžment, a to su IPMA i PMI.

Naše Udruženje YUPMA je na osnovu ugovora sa IPMA-om ovlašćeno da, i već više od 20 godina, izvodi međunarodnu sertifikaciju po IPMA međunarodnom programu. Samo projektni menadžeri sa međunarodnim sertifikatom mogu da učestvuju na raznim konkursima i tenderima, na kojima se obavezno traži da projektni menadžer ima odgovarajući međunarodni sertifikat.

Projektni menadžeri mogu se sertifikovati za jedan od četiri sertifikaciona nivoa, koje nudi međunarodna sertifikacija IPMA.  Na taj način se obezbeđuje da upravljanje projektom bude efikasno i da se postignu željeni rezultati, odnosno, da se projekat završi u minimalnom vremenu i sa minimalnim troskovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!