Propisi

Obuke za sticanje sertifikata "Stručnjak za menadžment zaštite životne sredine" - 16, 21 i 26 jun

Ovaj program obuke namenjen je licima odgovornim za zaštitu životne sredine, a prisutni će dobiti konkretne odgovore na pitanja odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine (ZŽS), primenu pravnog okvira iz oblasti ZŽS, razumevanje institucionalnog okvira, izradu propisane dokumentacije, unapređivanje monitoringa, preventive i optimizacije, kao i rešavanje konkretnih problema sa primerima dobre prakse.

Ovaj program obuke namenjen je licima odgovornim za zaštitu životne sredine, a prisutni će dobiti konkretne odgovore na pitanja odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine (ZŽS), primenu pravnog okvira iz oblasti ZŽS, razumevanje institucionalnog okvira, izradu propisane dokumentacije, unapređivanje monitoringa, preventive i optimizacije, kao i rešavanje konkretnih problema sa primerima dobre prakse.

Pohađanje ovog programa Vam omogućava:

- Upoznavanje sa svim neophodnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine,

- Smernice za sprovođenje neophodnih preventivnih mera,

- Efikasnu i adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije za zaštitu životne sredine,

- Upoznavanje i umrežavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava

- Savete za optimizaciju troškova pri upravljanju sistemom zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji,

- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja,

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za stručnjaka za zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.

Predavači su:

- Dipl. inž. Zorica Isoski, Direktor Aurora green d.o.o. i konsultant u oblasti ZŽS,

- Dipl. inž. Jadranka Radosavljević, Zamenik direktora Aurora green d.o.o. i konsultant u oblasti ZŽS, Menadžer bezbednosti,

- Milijan Savić, Rukovodilac grupe za planove preduzeća u Aurora green d.o.o.,

- Magistar ekon. nauka, MBA, Slobodan Spasić, konsultant za održivi razvoj, oblasti životne sredine i ekološke ekonomije, i projektni menadžment.

Redovna kotizacija iznosi 85.900 dinara + PDV, a kotizacija za prijave do 26.05.2017. iznosi 77.310 dinara + PDV.

Događaj će biti održan 16, 21 i 26. juna u hotelu Falkensteiner, u Beogradu. Više informacija možete pronaći na ovom linku stručnjak za menadžment zaštite životne sredine.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!