Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Poslodavac je dužan da prijavi povredu na radu nadležnoj inspekciji rada. Potrebno je da popuni Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1) i popuni u pet primeraka. Izveštaj popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana saznanja da je došlo do povrede na radu, popunjava gore navedeni Obrazac 1. Svih 5 primeraka izveštaja dostavlja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povređenog, radi unošenja u sadržinu izveštaja nalaza i mišljenja lekara, odnosno, nadležne zdravstvene ustanove.

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije - UBZRShttp://ubzrs.rs

Naša misija: Bezbedan rad, Pouzdan rad, Stručan rad, Bezbedan rad su "vrata" za sve poslove. „Hajde da uvek prvo prođemo kroz ova vrata".

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!