Propisi

Novi nalog za korisnike usluga APR-a

Pristup elektronskim uslugama Agencije za privredne registre (APR) omogućen je od danas putem naloga sa kojima su se korisnici registrovali na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs).

Novi korisnici, koji žele da koriste elektronske usluge na portalu APR-a, a koji do sada nisu imali naloge na sistemu Agencije, treba da registruju svoje korisničke naloge na  Portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs). Po registraciji, prijavljuju se na portal APR-a putem naloga sa Portala eID.gov.rs.

Postojeći korisnici mogu da koriste stare naloge kreirane u sistemu Agencije najkasnije do 1. juna 2023. godine. Nakon toga, eUsluge APR-a biće dostupne isključivo sa nalogom registrovanim na Portalu eID.gov.rs.

„Agencija za privredne registre je pionir digitalizacije u javnoj upravi Republike Srbije i trenutno pruža najveći broj različitih elektronskih usluga za privredu i građane. Integracijom u jedinstveni državni informacioni sistem bolje ćemo  iskoristiti mogućnosti postojeće infrastrukture, kako bi dodatno ojačali performanse našeg sistema. Sa implementacijom elektronskih servisa Kancelarije za IT i eUpravu želimo da obezbedimo njihovu masovniju primenu u privredi i da obezbedimo sigurniji način čuvanja podataka naših korisnika”, rekao je direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić prilikom puštanja u rad servisa za elektronsku identifikaciju eID.     

Privrednicima se trenutno pružaju elektronske usluge sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja, a Agencija odgovora i za efikasno funkcionisanje informacionog sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Elektronski se, takođe, može registrovati osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnika, evidentirati stvarni vlasnici, podnositi sve vrste prijava za registraciju finansijskog lizinga, založnog prava i ponuđača, a u toku ove godine biće puštene u rad i nove eUsluge.

„Veoma je važno što je još jedna institucija omogućila pristup uslugama preko jedinstvenog Portala za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs. Sa jedinstvenim korisničkim eID nalogom, privrednicima i građanima omogućen je pristup ne samo svim elektronskim uslugama APR-a, već i ostalim uslugama eUprave (euprava.gov.rs), Portala lokalnih poreskih administracija (lpa.gov.rs), Portala eZdravlje (e-zdravlje.gov.rs), Moj es Dnevnik (moj.esdnevnik.rs), eFaktura (efaktura.mfin.gov.rs) i Moja prva plata (mojaprvaplata.gov.rs), a u narednom periodu očekujem da će i ostale državne institucije, pre svega Poreska uprava Republike Srbije i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,  koje pružaju neke elektronske usluge građanima ili privredi takođe preći na ovaj vid prijave”, izjavio je ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović.    

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović dodao je da su do sada Kancelarija i APR implementirali elektronske servise „Time stamp” i potpisivanje finansijskih izveštaja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu, pri čemu je započeta i integracija elektronskih registara na ePisarnicu. 

„Zahvaljujući uvođenju elektronskih usluga, Agencija za privredne registre omogućuje brže i efikasnije sprovođenje administrativnih postupaka registracije i drugih postupaka u javnoj upravi, koji privredi i građanima skraćuju vreme i smanjuju troškove poslovanja i olakšavaju komunikaciju sa državom”, istakao je Milan Lučić.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!