Svet građevinarstva-nekretnina

Novi mehanizmi kontrole prilikom overavanja ugovora o prometu nepokretnosti

Javni beležnici doprineli su jačanju pravne sigurnosti i postali bitan faktor u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, ocenjeno je na sastanku ministarke pravde Nele Kuburović sa predsednikom Međunarodne unije notara Hozeom Markenjom de Ljanom.

Predsednik de Ljan pohvalio je rad Javnobeženičke komore Srbije i njihovu aktivnu ulogu u okviru Međunarodne unije notara, kojoj je Komora javnih beležnika Srbije zahvaljujući rezultatima svog rada pristupila samo posle dve godine od osnivanja.

On je istakao da je jedan od prioriteta Međunarodne unije notara jačanje uloga javnih beležnika u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u čemu su prepoznati i javni bežežnici iz Srbije. De Ljan je ukazao da je Međunarodna unija već formirala rade grupe sa Svetskom bankom, FATF-om, kao i MMF-om u tom cilju.

Ministarka Kuburović je istakla da javni beležnici u Srbiji imaju podršku i Ministarstva pravde i Vlade RS, i da su uspeli da se izbore sa raznim izazovima sa kojima su se suočavali od uvođenja javnobeležničkog sistema u pravni sistem Republike Srbije.

Ona je istakla da su javni beležnici značajno ojačali pravnu sigurnost u Republici Srbiji, i da Ministarstvo pravde dosta toga radi na digitalizaciji i unapređenju IKT-a kako bi se rad beležnika dodatno poboljšao.

Ministarka je ukazala da su uvedeni novi mehanizmi kontrole prilikom overavanja ugovora o prometu nepokretnosti u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da Javnobeležnička komora ima odličnu saradnju sa Upravom za sprečavanje pranja novca.

Govoreći o mogućnosti širenja nadležnosti, ali i obaveza javnih beležnika, ministarka je rekla da je u toku izrada uporedne analize našeg pravnog sistema u oblasti notarijata sa drugim evropskim državama, kako bi Srbija dodatno unapredila svoj sistem u skladu sa praksom najrazvijenijih zemalja.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!