Finansijske usluge

Novi izveštaj MONEYVAL o Srbiji: poboljšanja u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma dovela su do poboljšanja rejtinga, ostaju manji nedostaci

Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, pokazujući značajan napredak u saglašavanju sa standardima FATF (Radne grupe za finansijsku akciju), prema novom izveštaju koji je objavilo telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca MONEYVAL.

Pozitivni koraci koje su preduzele vlasti doveli su do napretka Srbije iz statusa „delimično usaglašena” u status „u velikoj meri usaglašena”, i to u četiri oblasti koje se odnose na delatnost određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i na međunarodnu saradnju. Međutim, u oblasti novih tehnologija, gde su uvedeni novi međunarodni zahtevi za virtuelna sredstva, rejting Srbije je opao.

Pregled se fokusirao na obaveze Srbije koje se tiču borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za advokate i notare, uslove za ulazak na tržište za računovođe i agente za nekretnine, međunarodnu saradnju finansijskih supervizora. MONEYVAL je pregledao niz zakonodavnih, regulatornih i institucionalnih mera koje je Srbija uvela u ovim oblastima, međutim, zbog svojih proceduralnih ograničenja, nije procenio stepen do kojeg su one efektno sprovedene u praksi.

Među pozitivnim pomacima koje je primetio MONEYVAL je proširenje opsega subjekata koji su u obavezi da sprovode proveru klijenata na advokate i notare. Osim toga, izmenjeno zakonodavstvo sada obavezuje kazina da identifikuju i provere identitet klijenta na ulasku, da pribave pismenu izjavu klijenta u kojoj se navodi da on/ona učestvuje u svoje ime, a u slučaju pojedinačne transakcije ili nekoliko međusobno povezanih transakcija koje prelaze 2.000 evra, da se izvrši detaljna provera klijenta u cilju identifikacije i verifikacije stvarnog vlasnika transakcije. Takođe se bavilo i ranije utvrđenim nedostacima u vezi sa potrebom za pojačanom proverom u zemljama visokog rizika, prijavljivanjem i poverljivošću. Srbija je takođe preduzela neophodne korake u oblasti licenciranja računovođa i agenata za nekretnine u cilju sprečavanja da kriminalci i njihovi saradnici  budu profesionalno akreditovani i da imaju značajan  većinski udeo ili funkciju upravljanja u takvim preduzećima.

U oblasti međunarodne saradnje, finansijski supervizori su sada jasno ovlašćeni da sarađuju sa stranim kolegama; nametnuta je opšta obaveza nadzornim organima da uspostave odgovarajuće mere zaštite i poštuju zahteve poverljivosti.

Međutim, ostaju neki manji nedostaci, uključujući definiciju stvarnih vlasnika, uslove za vođenje evidencije za advokate i notare, kao i primenu kontramera srazmernih identifikovanim rizicima.

Izveštaj se takođe bavi primenom novih međunarodnih zahteva za virtuelnu imovinu, koji pokrivaju, između ostalog, najistaknutije virtuelne valute i njihove pružaoce usluga. Iako je MONEYVAL zabeležio značajan napredak u implementaciji novih zahteva za virtuelnu imovinu, takođe je otkrio strateške nedostatke, a ocena Srbije za primenu ove ažurirane preporuke je smanjena sa „u velikoj meri usklađena” na „delimično usklađena”.

Sve u svemu, Srbija je uspela da ispuni opšta očekivanja MONEYVAL-a i da otkloni većinu – ako ne i sve – nedostatke tehničke usklađenosti u roku od pet godina nakon usvajanja izveštaja o međusobnoj evaluaciji. Jurisdikcija je postigla punu usklađenost u pet od 40 preporuka FATF-a koje čine međunarodni standardi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Srbija i dalje beleži manje nedostatke u primeni 34 preporuke za koje je utvrđeno da su „u velikoj meri usklađene“. Jedna preporuka (o novim tehnologijama) ostaje „delimično usklađena“. Srbija nema ocenu „neusaglašenosti“.

Srbija će za dve godine izvestiti MONEYVAL o daljem napretku u jačanju sprovođenja mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!