Društvo

Nove mere za Beograd

Na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti na teritoriji Grada Beograda.

S obzirom na to da je u Beogradu trenutno najnepovoljnija epidemiološka situacija, vlada je odlučila da dozvoli organizovana javna okupljanja najviše deset ljudi, kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Takođe, u svim javnim zatvorenim prostorima za svako lice mora da se obezbedi minimum četiri kvadratna metra.

Ugostiteljski objekti koji nemaju baštu (trgovinski objekti, tržni centri, frizerski saloni, teratane, kladionice) od danas su u obavezi da rade najkasnije do 21 čas, a ponovo mogu da budu otvoreni od 6 časova ujutru. Objekti sa baštom mogu da rade do 23 časa uz maksimalno poštovanje svih mera zaštite.

Članovi vlade usvojili su Nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine i Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, kao strateški važna dokumenta za nastavak reformi u oblasti vladavine prava.

Cilj Strategije je nastavak procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz jačanje pravne države, obezbeđivanje dostupnosti pravde i pravne sigurnosti, kao i ostvarivanje kvalitetne i efikasne zaštite prava i sloboda građana. Evropska komisija dala je ocenu i mišljenje na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23 i taj akt je usaglašen sa njenim preporukama.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!