Finansijske usluge

Novčanica od 500 EUR ne povlači se iz opticaja

Građani nemaju nikakvih razloga za brigu u pogledu posedovanja i korišćenja novčanice apoena 500 EUR. Ona se može koristiti za sve legalne transakcije (menjački poslovi, polaganje na štednju u bankama, korišćenje za dozvoljena plaćanja u zemlji i plaćanja u inostranstvu). Ne postoji nikakva najava Evropske centralne banke da bi ova novčanica mogla biti povučena iz opticaja.

Novčanica apoena 500 EUR je zakonito sredstvo plaćanja u zemljama Evropske monetarne unije, baš kao i svi drugi apoeni novčanica evra, serije A. Dakle, u opticaju su istovremeno dve serije novčanica evra. Pored stare serije, serije A, u okviru koje se nalazi sedam različitih apoena, i to, apoeni 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500, u opticaju su i novčanice evra serije B (puštane u opticaj sukcesivno od 2013. do 2019. godine), koja se sastoji od 6 apoena, budući da ne sadrži apoen od 500 EUR (ovaj apoen u pomenutoj seriji Evropska centralna banka neće puštati u opticaj jer je primećeno da je apoen 500 EUR serije A često korišćen u nezakonitim transakcijama).

Građanima preporučujemo da zbog svoje sigurnosti, a u smislu pojave falsifikata, menjačke poslove obavljaju u  bankama i kod ovlašćenih menjača.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!