Svet građevinarstva-nekretnina

Neujednačenost u visini taksi - Glavna prepreka za razvoj procedure za izdavanje e-dozvola

Prepreku za dalji razvoj procedure za izdavanje e-dozvola predstavlja neujednačenost u visini taksi i naknada koje naplaćuju lokalne samouprave. Trećina opština nezakonito naplaćuje duple takse.

Cene se razlikuju od opštine do opštine, pa je tako republička taksa za podnošenje zahteva za lokacijske uslove za objekat od 1.000 kvadratnih metara od 50 dinara u jednoj, do čak 60.000 dinara u drugoj. Lokalne naknade kreću se od 100 dinara do čak 112.500 dinara

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!