Finansijske usluge

NBS i u 2019. izrađuje numizmatički novac sa likom Nikole Tesle

Narodna banka Srbije će u 2019. godini izraditi numizmatički novac od srebra sa likom Nikole Tesle nastavljajući realizaciju aktivnosti definisanih Okvirnim sporazumom o saradnji sa kompanijom „Mish International Monetary Inc“ od 5. februara 2018. godine.

Sporazumom je predviđeno da Narodna banka Srbije u svakoj kalendarskoj godini tokom trajanja sporazuma izradi 210.000 kovanica od srebra u skladu sa odobrenim dizajnom i probnim otkovkom, od čega u „PROOF“ tehnici  (peskiranje reljefnih površina) 10.000  kovanica, a u „PROOF LIKE“ tehnici (blago peskiranje) 200.000 kovanica, a u skladu sa zaključenim pojedinačnim ugovorima.

Prilikom izrade dizajna srebrnjaka, uzete su u obzir sve odredbe koje propisuje Zakon o Narodnoj banci Srbije (oznaka nominalne vrednosti, oznaka banke emitenta, obeležja države emitenta, izgled lica i naličja).

Avers je jedinstven za svih pet godina važenja sporazuma (lik Nikole Tesle) i ne menja se, dok se na reversu mogu menjati obeležja koja će biti definisana pojedinačnim ugovorima – zamišljeno je da bude najmanje pet takvih izmena, kako bi bilo zastupljeno najmanje pet izuma Nikole Tesle. Naručiocu je data mogućnost da bira motive i natpise na srebrnjacima. Na srebrnjaku koji će biti izrađen u 2019. godini, na reversu, u centralnom delu je prikazan model radijski upravljanog broda, kojim je demonstriran radijski i bežični prenos, kao jedan od izuma Nikole Tesle, navodi se u saopštenju NBS.

Projekat je od velikog interesa za Republiku Srbiju, pre svega zbog promocije Republike Srbije i njene kulturno – istorijske baštine u svetu, ali je istovremeno i ekonomski opravdan, budući da se njime ostvaruje značajan pozitivan finansijski efekat.

Prodaja srebrnjaka s likom Nikole Tesle, izdanja Narodne banke Srbije 2019. godine uskoro će biti organizovana na blagajni u Sedištu Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, kao i na blagajnama filijala Narodne banke Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Užicu.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!