Intervju

Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji: Mladi ljudi donose energiju koja je neophodna za pozitivne promene u društvu

„Program „Pokret Polet“ daje priliku mladima da svoje znanje primene i prošire praktičnim radom, a takođe ih uči kako građanski aktivizam i učešće u procesima donošenja odluka vodi razrešenju društvenih problema u oblasti socio-ekonomskog razvoja. Mladi donose polet i energiju koja je neophodna za bilo koju promenu, ali je veoma važno da dobiju podršku kako bi istrajali u svojim nastojanjima da menjaju svoje okruženje na bolje“, izjavila je u intervjuu za naš portal Nataša Konstantinović, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila treći konkurs za mlade istraživače/-ice.

Ko ima pravo da se prijavi na konkurs za mlade istraživače i koje uslove treba da ispunjava?

Konkurs za istraživačko-edukativni program „Pokret Polet“ namenjen je mladim akademskim građanima, koji su na završnoj godini studija diplomcima i postdiplomcima društvenih nauka (Fakulteta političkih nauka, Pravnih fakulteta, Ekonomskih fakulteta i Filozofskih fakulteta), a koji imaju do 30 godina, koji su zainteresovani za saradnju sa organizacijama koje se bave javnim zagovaranjem u oblastima socijalne zaštite, radnih prava i socijalnog preduzetništva. Jako nam je važna motivacija mladih za učešće u programu i želja za sticanjem znanja iz oblasti javnih politika i javnog zagovaranja. Ovim programom želimo da pomognemo mladima da se osećaju sigurnije da učestvuju u procesima donošenja odluka i da nauče kako taj proces u praksi izgleda.

Na koji način se realizuje program i kakav vid podrške mladi dobijaju od Trag fondacije?

Program traje 9 meseci i najčešće se realizuje online, te nije previše zahtevan osobama koje su zaposlene ili studiraju. Program uključuje tri obuke koje su organizovane uživo i koje služe prenošenju metodologije istraživanja javnih politika, upoznavanju mladih sa procesom javnog zagovaranja i unapređenju njihovih komunikacionih veština. Osim obuka, ključan deo programa su mentorstva koja su organizovana dva puta mesečno online i tokom kojih mladi dobijaju jasne smernice za unapređenje svojih istraživačkih radova od mentora i udruženja građana sa kojima smo ih povezali. Ključni deo programa je pisanje predloga za izmenu javnih politika koje su organizacije svojim projektima predvidele, a mladi istraživači im pomažu svojim akademskim znanjem da što bolje opišu problem i daju validnu argumentaciju za predložene načine rešavanja datog društvenog problema.

Koliko su mladi ljudi zainteresovani za građanski aktivizam?

Sigurna sam da u svakom mladom čoveku tinja iskra promene. Pitanje je samo da li sistem te iskre prepoznaje i od njih kreira plamen koji može da sagori pogrešne obrasce i stvori varnice koje vode boljitku ili će te iskre ugasiti. Kada kažem sistem, mislim na sve aktere, kako na institucije i donosioce odluka, tako i na organizacije, jer svi oni imaju moć da utiču na promene. Potrebno je da mladima damo priliku kao društvo, a ne da ih obeshrabrujemo nepoverenjem. Program „Pokret Polet“ daje im priliku da svoje znanje primene i prošire praktičnim radom, a takođe ih uči kako građanski aktivizam i učešće u procesima donošenja odluka vodi razrešenju društvenih problema u oblasti socio-ekonomskog razvoja.  

Osim sticanja novih znanja i iskustava, da li ovaj program pruža i priliku za zapošljavanje?

Program ne može nikome da garantuje zaposlenje, ali iskustvo koje istraživači steknu, pre svega praktično znanje koje stiču u saradnji sa organizacijama, jeste značajno pri traženju posla. Na primer,  troje istraživača iz prethodne generacije programa se zaposlilo u različitim organizacijama neposredno nakon završetka ciklusa. Neki su postali deo timova organizacija sa kojima su sarađivali u okviru programa. Ovo samo podvlači potrebu iz koje je program „Pokret Polet“ i nastao: da se mladim da prilika da pokažu i razviju svoje kapacitete, a da organizacije steknu sveži pogled na stvari dok zajedno doprinose unapređenju života u Srbiji i ostvarivanju ciljeva, koji su preduslov za napredak Srbije ka Evropskoj uniji.

Konkurs za mlade istraživače/-ice je otvoren do 10. jula 2024. godine, a više informacija može se pronaći na sajtu programa Pokret Polet.

 Foto: Nemanja Stojanović

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!