Intervju

Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji: Za razvoj socijalnog preduzetništva potrebne su podsticajne mere

„Socijalno preduzetništvo predstavlja razvojnu oblast u Srbiji, a postoje brojne mogućnosti za unapređenje tog sektora. Nacionalnim programom razvoja socijalnog preduzetništva kreirale bi se konkretne mere koje bi pospešile razvoj socijalnih preduzeća dajući im različite vrste olakšica i finansijskih podsticaja koje su im neophodne da bi bili konkurentni na tržištu, a da i dalje ostvaruju svoju društvenu misiju“, izjavila je u intervjuu za naš portal Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja realizuje program „Pokret Polet“.

Šta je cilj godišnje konferencije programa „Pokret Polet“, pod nazivom „Promena perspektive“, koju organizuje Trag fondacija?

Cilj godišnje konferencije je predstavljanje uspeha koje su organizacije i mladi istraživači zajednički postigli u procesu unapređenja javnih politika u Srbiji i približavanju istih standardima zemalja EU. Kroz četiri panela posvećena temama socijalne zaštite, radnih prava, socijalnog preduzetništva i uključivanja mladih u kreiranje preporuka za unapređenje javnih politika ćemo predstaviti trenutno stanje u ovim oblastima i poslati poruke u kom smeru bi mogli zajednički da radimo na unapređenju dokumenata javnih politika kako bismo uticali na socio-ekonomski razvoj Srbije.

Koji su najznačajniji zaključci do kojih su došli mladi istraživači i organizacije civilnog društva zajedno analizirajući javne politike?

Ključni zaključak do koga su došli u procesu istraživnja jeste da su predlozi građana za ostvarivanje svojih prava i potreba, artikulisani kroz zagovaračke napore organizacija civilnog društva, izuzetno važan mehanizam rada na unapređenju javnih politika iz oblasti socio-ekonomskog razvoja. Predstavnicima nacionalnih i lokalnih institucija je jako važno da čuju šta građani imaju da im poruče kada je reč o preoblikovanju javnih politika u skladu sa potrebama građana.

U svakoj temi zaključci su različiti i veoma specifični u odnosu na temu. Na primer, u Požegi je jedan od zaključaka kada je reč o temi socijalne zaštite postojanje potrebe za osnivanjem Kluba za osobe sa smetnjama u razvoju, koji je zahvaljujući zagovaračkim naporima organizacije „Forca” i  osnovan.

Uočeno je da je probleme vezane za unapređenje prava radnika i radnica neophodno rešavati izmenama zakona i dokumenata javnih politika prevashodno na nacionalnom nivou, a zatim njihovu implementaciju kontrolisati u većoj meri na lokalnom nivou.

Kada je reč o temi socijalnog preduzetništva ključno je pomenuti da je donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu 2022. godine bio važan korak, ali da je u narednom periodu neophodno raditi na popularizaciji teme, detaljnijem mapiranju socijalnih preduzeća i kreiranju konkretnih mera podrške razvoju socijalnog preduzetništva.

Koje su mogućnosti za unapređenje socijalnog preduzetništva?

Socijalno preduzetništvo predstavlja razvojnu oblast u Srbiji i brojne su mogućnosti za unapređenje i popularizaciju teme. Iako je Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen početkom 2022. godine što predstavlja važan korak u razvoju socijalnog preduzetništva neophodno je kreirati dodatne mere. Nacionalnim programom razvoja socijalnog preduzetništva kreirale bi se konkretne mere koje bi pospešile razvoj socijalnih preduzeća dajući im različite vrste olakšica i finansijskih podsticaja koje su im neophodne da bi bili konkurentni na tržištu, a da bi i dalje ostvarivali svoju društvenu misiju. Osim toga, potrebna je šira promocija koncepta socijalnog preduzetništva i benefita za zajednice koje takva preduzeća donose. Promocija je neophodna kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Na lokalnom nivou jedinice lokalne samouprave mogu voditi evidencije o socijalnim preduzećima koja posluju na teritoriji njihove nadležnosti, mogu formirati Lokalne savete za razvoj socijalnog preduzetništva, usvajati Lokalne akcione planove za razvoj socijalnog preduzetništva i na taj način kreirati specifične mere koje će podržati razvoj socijalnih preduzeća.

Koje su oblasti u fokusu kada je reč o istraživanju i promeni javnih politika na nacionalnom, a koje na lokalnom nivou?

Organizacije koje smo podržali u okviru prvog ciklusa programa „Pokret Polet“ su se najviše fokusirale na izmene javnih politika na lokalnom nivou, ali imamo i primere koji se tiču izmena politika na nacionalnom nivou. Radna prava su tema koja je u fokusu kada je reč o izmenama politika na nacionalnom nivou. Organizacija „Mame su zakon“ ulaže napore da se izmeni Zakon o radu i podnele su Predlog za dopunu Zakona o radu sa pravnom i finansijskom analizom koji će obezbediti pravo na dostojanstven rad i izjednačiti položaj radnica van radnog odnosa sa radnicama u radnom odnosu, sa posebnim osvrtom na regulisanje materinske zaštite (porodiljsko bolovanje, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta), a koji bi doveo do usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Dok organizacija „Žene na prekretnici” pokušava da utiče na izmene i dopune mera Akcionog plana zapošljavanja za period 2024.-2026. kako bi se povećala zapošljivost i samozapošljivost žena 45+.

Na lokalnom nivou jako je važno uticati na obezbeđivanje svih neophodnih usluga socijalne zaštite. Stanje na terenu je takvo da su potrebe građana u odnosu na dostupne usluge socijalne zaštite uvek znatno veće i da postoji ogroman prostor za unapređenje i obezbeđivanje većeg broja standardizovanih, a i inovativnih usluga socijalne zašite.

 Foto: Jakov Simović

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!