Ljudski resursi

Najbolje tehnike za pamćenje imenâ

Kao što nam je dobro poznato iz psihologije komunikacije, lično ime jedna od najbitnijih, “najmagičnijih” reči za većinu ljudi, te je poželjno da u razgovoru sa našim sagovornicima ponekad spomenemo njihovo ime.

Na žalost, takođe je činjenica da većina ljudi ima problem kako da zapamti nečije ime. Naime, pri prvom susretu i upoznavanju sa ljudima, kod većine se dešava da kada čuju nečije ime, kroz par sekundi ga već zaborave, te kasnije bivaju u problemu da li će se i kako moći obratiti toj osobi kada je drugi put vide ili pak u istom početnom razgovoru.Da vam se to više ne bi dešavalo i da za sva vremena rešite taj problem, odnosno, da zaista naučite kako da pamtite imena i pri tome naravno omogućite sebi da budete prijatan i dobar sagovornik svima, koji sa vama komuniciraju – upoznajte se sa sledećih šest tehnika za pamćenje ličnih imena. Naravno neko će lakše koristiti jednu tehniku, neko drugu, a moguće je koristiti više ovih tehnika odjednom, što zapravo i predlažem, jer se kombinacijom ovih tehnika postižu najbolji rezultati.

Poslovne veštine Teodosijevićhttp://teodosijevic.com/

Boris Teodosijević kao profesionalni trener poslovnih i komunikacionih veština je svoje znanje sticao kroz formalno fakultetsko obrazovanje, neformalno stručno obrazovanje i praktičnim radom kroz dvadesetogodišnje iskustvo u privredi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!