Obrazovanje i posao

Na Univerzitetu Singidunum održano takmičenje u online simulaciji poslovanja

Univerzitet Singidunum i konsultantska kuća “Casa Forte”, u saradnji sa Centrom za finansijsku edukaciju i osnaživanje – CEFIN, u okviru obeležavanja Svetske nedelje novca, organizovali su takmičenje studenata u simulaciji poslovanja korišćenjem edukativnog alata Coin&Fund.

Učesnike takmičenja na početku su pozdravili dekan Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum prof. dr Goranka Knežević, redovni profesor Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum prof. dr Lidija Barjaktarević, Biljana Lazarević iz kompanije “Casa Forte” i Karolina Herbut iz Centra za finansijsku edukaciju i osnaživanje – CEFIN.

Coin&Fund je edukativno poslovna simulacija, koja uči korisnike - zaposlene, studente, učenike, entuzijaste o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu. Coin&Fund je dizajniran i implementiran kao edukativni alat pomoću kojeg korisnici svih nivoa znanja imaju priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore uspešnosti poslovanja. Novčana sredstva mogu da koriste za trgovinu robom, hartija od vrednosti ili deviza, odnosno oročavanje ili apliciranje za odgovarajući kredit.

 

U takmičenju je učestvovalo sedam ekipa, a svaka je imala svog mentora, iskusnog stručnjaka iz privrede. Mentori studentima su bili: Bojan Despotović, TPA Srbija, Aleksandar Vasilski, Valor grupa Beograd, Darko Vlajković, Hemofarm a.d. Vršac, Aleksandar Nedeljković, Mainstream Beograd, Boško Milačić, Erste bank a.d. Novi Sad, Đorđe Bajović, SEAF i Veljko Davidović, iz kompanije Casa Forte, koja je kreator poslovne simuacije Coin&Fund.  .

Na ovaj način studenti stiču uvid u to kako posluju preduzeća i pripremaju se za uključenje u privredne tokove. Ideja je da se poslovno edukativna simulacija Coin & Fund, primeni u nastavi na različitim stručnim predmetima. Cilj je da se sami studenti dalje uključe u razvoj ovog alata.

 

Ideja o razvoju online simulacije poslovanja plod je dugogodišnjeg rada u privredi na poboljšanju poslovnih procesa preduzeća. Naime, donosioci odluka u segmentu malih u srednjih preduzeća, najčešće nisu svesni kako njihove odluke utiču na poslovni rezultat kompanije, dok članovi korporativnih timova u težnji da ostvare rezultat svog profitnog centra, svoje divizije, ostaju bez posebnog interesovanja za aktivnosti drugih službi, odnosno ostalih poslovnih segmenta korporacije.

Edukativno poslovna simulacija Coin&Fund pomaže korisnicima da spoje teorijska i praktična znanja.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!