Energetika

Na samitu EU za Zapadni Balkan potpredsednica Pavlova potvrdila podršku EIB Global u kontekstu energetske krize

Na samitu Evropske unije za Zapadni Balkan održanom u Tirani, potpredsednica Evropske investicione banke (EIB) Liljana Pavlova potvrdila je pomoć EIB Global u rešavanju hitnih kratkoročnih potreba regiona koje su posledica aktuelne krize.

Ta podrška će se realizovati kroz nove projekte koje EIB Global planira da finansira u regionu za uvođenje čiste energije, proširenje elektroenergetskih mreža i skladišne infrastrukture, kao i za podršku privatnom sektoru za povećanje energetske efikasnosti. Ona je potvrdila da je banka u potpunosti usklađena sa paketom energetske podrške vrednim milijardu evra koji je najavila Evropska komisija i da namerava da igra ključnu ulogu u njegovom sprovođenju.

„Drago nam je što paket podrazumeva podršku i za unapređenje politike, zakonodavnog i institucionalnog okvira za energetski sektor. Poboljšanja u tim oblastima imaće pozitivan uticaj na brzinu kojom će EIB Global i naši lokalni partneri moći da pokrenu investicije u infrastrukturu i privatni sektor”, izjavila je potpredsednica Pavlova.

Pored podrške u oblasti energetike, banka EU će pojačati opseg svojih usluga koji podrazumeva kombinovanje finansijskih sredstava i savetodavne pomoći, kao i angažovati više stručnjaka na terenu za projekte koji unapređuju regionalnu povezanost, zelenu i digitalnu tranziciju, obrazovanje i zdravstvo. Banka će se usredsrediti i na promovisanje rasta, digitalizacije i dekarbonizacije privatnog sektora. U tom pogledu, Evropski investicioni fond (EIF), deo Grupacije EIB, odobrio je Garanciju za otpornost za mala i srednja preduzeća u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF), kako bi olakšao pristup finansiranju za oko 4000 kompanija u regionu.

Potpredsednica je skrenula pažnju i na grantove EU koja su odobrena kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan. „Ta bespovratna sredstva nam takođe pomažu da nastavimo sa važnim železničkim projektima u Severnoj Makedoniji i Srbiji, kao i sa ulaganjima u sektor obrazovanja u Crnoj Gori. Ovde u Albaniji pripremamo projekte koji će doprineti transformaciji Tirane u zeleni i održiv grad. Radujemo se saradnji sa vladom, Evropskom komisijom i našim kolegama iz EBRD na važnim investicijama u železnicu”, zaključila je potpredsednica Pavlova.

Kako je već najavljeno, EIB Global radi i na razvoju novih projekata obnovljive energije – solarne elektrane na Kosovu* i vetroelektrana u Bosni i Hercegovini. Banka će aktivno pomagati privatnom sektoru u finansiranju mera energetske efikasnosti i investicija koje treba da ubrzaju zelenu tranziciju.

O EIB:

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija dugoročnog kreditiranja Evropske unije, u vlasništvu država članica EU. Ona dugoročna finansijska sredstva stavlja na raspolaganje za zdrave investicije, da bi doprinela ostvarivanju ciljeva politike EU.

O EIB Global:

EIB Global je novi specijalizovani ogranak Grupacije EIB namenjen povećanju uticaja međunarodnih partnerstava i finansiranja razvoja. EIB Global osmišljen je tako da neguje snažna, fokusirana partnerstva u okviru Tima Evropa, zajedno sa partnerskim razvojnim finansijskim institucijama i civilnim društvom. EIB Global približava Grupaciju lokalnom stanovništvu, preduzećima i institucijama pomoću naših kancelarija širom sveta. 

O EIB na Zapadnom Balkanu

EIB je vodeći međunarodni finansijer na Zapadnom Balkanu. Banka je, od 2009. godine, u regionu finansirala projekte ukupne vrednosti od gotovo 9,5 milijardi evra. Pored toga što nastavlja da pruža podršku rekonstrukciji i unapređenju javne infrastrukture, EIB se od 2010. godine proširila na mnogo novih oblasti, kao što su zdravstvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje i mala i srednja preduzeća (MSP).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!