Na koji način je moguća upotreba naziva strane države u poslovnom imenu društva?

Privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom, koje je registrovalo u skladu sa Zakonom o registraciji. Poslovno  ime društva obavezno sadrži: naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva.

Advokatska kancelarija Timotijevićhttp://www.advtimotijevic.com/

Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa praksom u mnogim granama prava.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!