Energetika

"Mol" otvoren za prodaju svog udela u "Ini"

Mađarska naftna i plinska kompanija Mol otvorena je za prodaju svog udela u Ini, ali dok se to ne dogodi, nastaviće da upravlja Inom najbolje što zna, rekao je Pal Kara, glavni savetnik za Mol grupu.

Odbor direktora Mola objavio je u 2013. da će se Inom ili upravljati na načelima tržišne ekonomije ili će mađarski udeo biti iskupljen, podsetio je Kara.

Sitaucija se nije promenila i Mol ostaje otvoren za pregovore, čekajući predlog hrvatske strane.

Mediji navode reči čelnika ruskog Rosnjefa Igora Sečina da bi ruska kompanija mogla da preuzme Molovo mesto akcionara u Ini, ako hrvatska Vlada traži novog strateškog partnera.

Mol poseduje tek nešto manje od polovine akcionarskog udela u Ini, ali ima upravljačka prava u toj kompaniji. Hrvatska država je drugi veliki akcionar, sa 44,8 posto udela.

Oba vlasnika se već godinama ne slažu oko strategije kompanije, uključujući sudbinu sisačke rafinerije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!