Obrazovanje i posao

Moja obuka - Obuke po meri klijenta

Obuke po meri klijenta (tailor made obuke) najbolji su način obučavanja zaposlenih, a preduslov za njihovo osmišljavanje je detaljno upoznavanje sa potrebama i očekivanjima, kako naručioca obuke, tako i svih potencijalnih učesnika ponaosob.

Iako na tržištu postoji veliki broj obuka koje biste mogli izabrati za sebe i svoje zaposlene, iskustvo govori da se sadržaji, na prvi pogled raznorodnih seminara i treninga mogu u izvesnoj meri preklapati. Često se događa da se prijavite na seminar jer vas je privukao sadržaj, pa da se ispostavi da ono što vas zanima i što je novo čini samo peti deo obuke.

S druge strane, i među zaposlenima na istim pozicijama, postoje velike razlike u prethodnom iskustvu, znanjima i veštinama, pa tako i u oblasti koja zahteva usavršavanje.

Moguće je da je svim zaposlenima potreban razvoj u oblasti komunikacionih veština, ali da pojedinci imaju problem sa asertivnošću, dok je za druge važnija tema nenasilnog rešavanja konflikata.

Obuke po meri klijenta (tailor made obuke) najbolji su način obučavanja zaposlenih, a preduslov za njihovo osmišljavanje je detaljno upoznavanje sa potrebama i očekivanjima, kako naručioca obuke, tako i svih potencijalnih učesnika ponaosob. Najvažnije prednosti ovog pristupa su sledeće:

·         Ciljevi su potpuno usklađeni sa potrebama firme.

·         Uzima se u obzir prethodno znanje klijenata.

·         Moguće je varirati dužinu treninga ili dodati nove module.

·         Obuka je efikasnija jer se maksimalno smanjuje „prazan hod“.

·         Organizacija in-house obuka znatno smanjuje troškove koja firma izdvaja za usavršavanje zaposlenih i obezbeđuje veću pokrivenost zaposlenih stručnim usavršavanjem.

Potrebe firme koja naručuje obuku je obično jasna, ali potrebe učesnika i njihovo motivisanje predstavlja drugu vrstu izazova. Oni svakako žele da unaprede svoja znanja i veštine, ali pored toga žele da im bude prijatno i da razviju dobre odnose sa ostalim učesnicima i voditeljima obuke.

Prilikom ispitivanja potreba učesnika, pre nego što se osmisli obuka, može se koristiti nekoliko metoda, kao što su:

·         ispitivanje učesnika intervjuisanjem,

·         korišćenje različitih vrsta upitnika,

·         organizovanje fokus grupa,

·         organizovanje orijentacionih grupnih aktivnosti,

·         analiza radnih mesta, personalnih dosijea i ostalih važnih zapisa.

Ukoliko nam podaci o učesnicima nisu unapred dostupni, možemo  modifikovati već osmišljenu obuku na samom početku ili tokom trajanja obuke. Neke metode za identifikovanje potreba učesnika na početku  treningu su:

·         razgovor sa osobama koje dogovaraju obuku,

·         učesnici ispunjavaju upitnik na samom početku seminara,

·         uvodne aktivnosti na obuci koje omogućavaju učesnicima da izraze svoje potrebe i očekivanja (samolepljivi stikeri i slično),

·         SWOT analiza u vezi sa obukom,

·         da nacrtaju situaciju koja ih je privukla da dođu na seminar i sliku promene koju očekuju nakon seminara.

Kvalitetno osmišljena obuka treba da ima precizno definisane ciljeve, koji mogu varirati od grupe do grupe, čak i u okviru treninga koji se rade za istu kompaniju. Dobro definisani ciljevi nisi samo osnov za kreiranje treninga, već i osnov za vrednovanje kvaliteta treninga, što znači da se osim efikasnosti u radu obezbeđuje i efektivnost obuke.

 

                                                                                                                                             

Brankica Ristić, psiholog, Moja obuka d.o.o.

Moja obuka d.o.o.http://mojaobuka.rs

Moja obuka d.o.o. pruža praktične, interaktivne obuke i konsalting usluge koje prate savremeno poslovanje i razvoj u oblasti ljudskih resursa, poslovne administracije i organizacionog upravljanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!