Razvoj

Mogućnosti za ulaganja državljana Srbije kroz osnivanje fondova i fondacija sa sedištem u Luksemburgu

Industrija investicionih fondova Luksemburga u velikoj meri ima koristi od svoje lokacije u snažnom finansijskom centru. Zemlja je sada međunarodno priznata lokacija za investicione fondove.

Najveća vrednost Luksemburga je konstantno predviđanje potreba investitora u cilju stvaranja stabilnog, zaštitnog i povoljnog ambijenta u skladu sa očekivanim razvojem tržišta.

Pravni i regulatorni okvir

Promoteri investicionih instrumenata sada imaju izbor među ovim kategorijama investicionih fondova u Luksemburgu kada planiraju da investiraju svoja sredstva:

·         Preduzeća za kolektivne investicije u prenosive hartije od vrednosti (UCITS, +/- 46 u junu 2017);

·         Preduzeća za kolektivne investicije (Sicav Deo II, +/- 165 u junu 2017);

·         Specijalizovani investicioni fondovi (SIF, +/- 1600 u junu 2017);

·         Investiciona kompanija za kapitalni rizik (SICAR, +/- 280 u junu 2017);

·         Preduzeća za sekuritizaciju (S.V., +/- 1500 u junu 2017);

·         Rezervisani alternativni investicioni fondovi (RAIF +/- 100 - vvv.raif-luxembourg.com);

·         Zajednički alternativni investicioni fond (SLP).

Pre svakog osnivanja fonda, važno je proceniti potrebe investitora i izabrati odgovarajući nivo regulatornog okvira.

Neka sredstva su visoko regulisana kao UCITS, a neka sredstva nisu regulisana kao RAIF i SLP. Neki mogu investirati u Alternativni investicioni fond, a drugi ne mogu. Iako neki fondovi nemaju pravila za širenje rizika, neki drugi mogu biti ograničeni.

Svaki investitor ne može investirati u bilo koji oblik fonda. Zbog toga je važno odabrati onaj, koji će biti prilagođen tipu investitora.

Kada se takvi izbori naprave, promoter će izabrati pravi oblik subjekta da inkorporira svoj fond. Neka sredstva mogu se formirati u ugovornom obliku, a time i kao investicioni fond, koji zastupa Društvo za upravljanje (fonds commun de placement, (FCP) ili u obliku kompanije, odnosno, kao investiciono društvo, čiji kapital je promenljiv (SICAV) ili fiksni (SICAR).

SICAV se može formirati kao kompanija, kao Public Limited Compani (PLC., Corp./SA); Društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC, Ltd./SARL); Partnership Limited bi Shares (SCA) ili kao zadruga u obliku društvene kompanije (CoopSA). SICAV u Luksemburgu može preuzeti strukturu Holding fonda, koju čine nekoliko pod-fondova, od kojih je svaki nezavistan od ostalih.

SICAV i SICAF mogu biti samostalno upravljani ili se može imenovati društvo za upravljanje fondovima.

Sve ove strukture mogu se uspostaviti kao samostalni fondovi, sa pojedinačnim investicionim portfolijima ili se mogu strukturirati kao višestruki komercijalni fondovi (poznati i kao "krovni fondovi"), koji stvaraju odvojene pod-fondove (komore) pod krovom jednog pravnog lica. Ovi pod-fondovi funkcionišu kao nezavisni subjekti, svaki sa sopstvenom investicionom politikom, ciljnim tržištem distribucije i profilom investitora.

Svaki fond ili pod-fond može, pak, izdati različite klase akcija koje se razlikuju, na primer, u vrsti i nivou provizija. Na taj način omogućeno je određenim akcijama ili jedinicama da budu prilagođene potrebama određenog tržišta ili klijentele (institucionalne ili privatne).

Sredstva UCITS moraju biti uspostavljena u skladu sa pravilima propisanim od strane Evropske unije i mogu se ulagati samo u određene investicione razrede. Investitori mogu kupiti sredstva UCITS-a u bilo kojoj evropskoj zemlji u kojoj su ovlašćeni za prodaju, kao i u brojnim zemljama u drugim regionima ili na drugim kontinentima gde je to dozvoljeno, kao što su određene azijske zemlje.                                                                                        

Neki od investicionih fondova mogu se inkorporirati kao posebno ograničeno partnerstvo.

Svi ovi izbori načinjeni prilikom osnivanja investicionog fonda uticaće na način kako investirana sredstva, odnosno njihov upravljač mogu da ih distribuiraju i prodaju na tržištu.

Koliko košta da se osnuje i upravlja luksemburškim fondom?

Troškovi pokretanja počinju od 20.000 evra godišnje i mogu se uvećati sa imovinom pod upravom, starateljstvom, revizijom, marketingom, izveštavanjem i drugim dodatnim troškovima, zavisno od veličine.

Porodični trust

Trust je privatni pravni sporazum između osobe koja svoju imovinu stavlja u trust (ulagač - osnivač) i pojedinca ili korporacije, kojima je poverena zaštita, upravljanje i krajnja raspodela imovine (poverenik). Imovina se drži za lica, koja imaju pravo na korist od osnovnih sredstava i / ili prihoda po ugovoru (korisnici).

Osnovna korist trustova je:

·         dodatak zaveštanju odnosno testamentu,

·         zaštita imovine,

·         poverljivost,

·         fleksibilnost,

·         ulaganja u imovinu, finansijske instrumente itd

·         vlasništvo nekretnina

·         efikasne strategije poreskog planiranja

·         mogućnost posedovanja pokretne imovine, prevoznih sredstava, itd

Uspostavljanje i upravljanje trustom omogućava kontrolu učestvovanja u zaštiti, održavanju i upravljanju porodičnim bogatstvom, imovinom širom sveta, zadržavajući kontrolu nad odlukama od strane lica koje ulaže (ulagača). Pored toga, savetovanje o međunarodnim poreskim propisima treba uzeti u obzir prilikom za prenošenje imovine i organizovanje uprave; kao i stvaranje plana nasleđa kako bi se poštovala volja osnivača, upravljanje porodičnom imovinom i nasleđivanjem.

Ne postoji minimum, kapitala i imovine koji se može uložiti u ovaj pravni oblik.

Postoje različita pravna lica u Luksemburgu, koja se bave osnivanjem i upravljanjem, trustovima i drugim oblicima ulaganja porodičnog bogatstva, kao i poreskim i računovodstvenim uslugama u njihovom poslovanju.

Specijalno ograničeno partnerstvo (SLP)

Luksemburško specijalno ograničeno partnerstvo (SLP) za zaštitu i upravljanje imovinom je entitet, koji se lako može uspostaviti i upravljati preko Luksemburga za posedovanje imovine širom sveta.

·         SLP može posedovati pojedinac ili patrimonijalni entitet, kao što je trust ili fondacija, gde god u svetu da se nalaze. Nema minimalnog/maksimalnog osnivačkog kapitala;

·         SLP takođe može da poseduje i druge vrste sredstava kao što su finansijska sredstva, IPR itd;

·         Nekoliko članova porodične kancelarije može držati akcije u SLP-u i time steći određena prava, u zavisnosti od njihovog učešća u imovini;

·         Maloletna deca mogu biti članovi, zastupani preko svog zakonskog zastupnika (roditelja ili staratelja);

·         Pravo na potencijalnu prodaju jednog od sredstava iz imovine SLP-a može se omogućiti jednom ili više određenih članova SLP-a (otac i sinovi, između dve strane porodice itd.);

·         Entitet se može prilagoditi bilo kojim okolnostima i s vremena na vreme dopunjavati s obzirom na to da se SLP uspostavlja kao ugovorni odnos između njegovih članova;

·         SLP nije oporezovan u Luksemburgu i na taj način ne podleže porezima na bogatstvo, donacije i porezu na nasleđe (pod pretpostavkom da nema članova sa prebivalištem u Luksemburgu);

·         Članovi imenuju generalnog partnera koji može biti u Luksemburgu ili u inostranstvu;

·         Direktor može biti imenovan da upravlja svim ili posebnim sredstvima u imovini SLP;

·         Identitet članova se ne otkriva javnosti;

·         Finansijski izveštaji se ne objavljuju, a pristup njima može biti ograničen među članovima, zavisno od prava koja imaju u statutu.

 

 

Advokat Miljan Ž. Timotijević, Advokatska kancelarija Timotijević

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!