Finansijske usluge

MMF: Ekonomski program Srbije i dalje daje dobre rezultate

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi Džejms Rouf, posetio je Beograd u periodu od 29. januara do 5. februara 2019. godine radi ocene rezultata u 2018. godini, razgovora o napretku ostvarenom u realizaciji obaveza preuzetih u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI) i dogovora o prioritetima politika za 2019. godinu.

Kompletna poseta u cilju sprovođenja druge revizije aranžmana u okviru Instrumenta PCI, paralelno sa konsultacijama po članu IV za 2019. godinu, planirana je za maj. Na kraju posete, g. Rouf je izdao sledeće saopštenje:

“Ekonomski program Srbije i dalje daje dobre rezultate. Privredni rast u 2018. godini, koji je iznosio 4,4 procenta, najbrži je u poslednjih više od deset godina. Godišnja inflacija, koja je iznosila 2 procenta u decembru, nastavlja da se kreće u donjoj polovini ciljanog raspona. Fiskalni rezultati su i dalje dobri. Opšti nivo države je zabeležio fiskalni suficit od 0,6 procenata BDP-a u 2018. godini, u skladu sa ciljevima iz PCI, a javni dug je opao na oko 54 procenta BDP-a. Dalje poboljšanje učešća na tržištu rada podržano je veoma dobrim rastom zaposlenosti i padom nezaposlenosti.

“Tim MMF-a je podržao planove vlasti da se odlučno krene u privatizaciju Komercijalne banke i HIP Petrohemije. Takođe smo naglasili važnost ostvarenja daljeg napretka u pripremama kako bi se obezbedila primena novog sistema zarada u javnom sektoru u 2020. godini i prelaska na fleksibilniji okvir zapošljavanja u javnom sektoru. Razgovarali smo o opcijama za jačanje fiskalnih pravila, uključujući ponovno uvođenje indeksacije penzija u 2020. godini. Pored toga smo istakli važnost unapređenja upravljanja javnim i državnim preduzećima u cilju podizanja efikasnosti i kvaliteta javnih usluga. Podržali smo tekuće aktivnosti vlasti u cilju unapređenja prioritizacije i ocene javnih investicija. 

“Želeo bih i sa svoje strane da kažem da je ovo moja poslednja poseta Srbiji u svojstvu šefa misije MMF-a. Na čelu naredne misije, koja je planirana za maj, nalaziće se Jan Kejs Martejn. Dugujem veliku zahvalnost vlastima Srbije na gostoprimstvu i tesnoj saradnji tokom protekle 3 i po godine i želim da čestitam Srbiji na veoma dobrom napretku koji je ostvarila u oblasti makroekonomske stabilizacije, rasta i otvaranja novih radnih mesta.”

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!