Prodaja

Metode formiranja cene koštanja

Cilj utvrđivanja cene koštanja je da se na svaki proizvod rasporedi onaj iznos troškova, koji je proizvodnjom navedenog proizvoda i nastao. Obračunom cene koštanja bavi se Pogonsko knjigovodstvo, čiji je osnovni zadatak obračun troškova u cilju dobijanja tačne cene koštanja.

Tačnost cene koštanje je input za tačno vrednovanje zaliha i imovine preduzeća, ali i postizanje ciljanog poslovnog rezultata stvaranjem osnove za donošenje odluka o:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!