Bez kategorije

Menadžment zaliha i asortimana kao ključan segment upravljanja preduzećem

Menadžment zaliha i asortimana i saradnja na nivou upravljanja zalihama i upravljanja asortimanom mora biti snažna i čvrsta poluga u funkcionisanju preduzeća, jer se takva saradnja pokazala kao dobar način za postizanje i održavanje konkurentske prednosti na sve oštrijem i zahtevnijem tržištu.

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!