Energetika

Međunarodni samit: Hidropower Balkans - 15.17.11.2017.

Međunarodni samit i izložba "Hidropower Balkans 2017" je profesionalna platforma koja okuplja ministre, investitore, donosioce odluka vodećih hidroelektrana i inicijatore investicionih projekata, kao i regulatore, da konsoliduju napore usmerene ka efikasnoj implementaciji ključnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju hidroelektrana na području Balkana.

Glavne teme na koje će se govoriti na samitu su:

- Balkanski grinfild projekti za period 2018-2025: Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Bugarska, Rumunija i Kosovo

- Ministarski sastanak o energetici o međunarodnoj saradnji i efikasnoj implementaciji investicionih projekata na Balkanu

- Posetite jednu od najprogresivnih hidrocentrala u regionu - istražite efikasne strategije za realizaciju projekata!

- Upoznavanje investitora: inicijatori projekta će razgovarati o mogućnostima saradnje sa međunarodnim investitorima na unapred zakazanim sastancima

- Liderska rasprava: Jedinstveni region podrazumeva konsolidovano tržište energije! Projekcije vlada, inicijatora i investitora. Finansijski i investicioni pejzaž

- Studije slučaja kompanija, uspešno sprovode svoje projekte za izgradnju i modernizaciju HE u celom regionu

- Sesija i ekskluzivna izložba: inovativna rešenja i oprema u kontekstu grinfild i braunfild razvoja

- Mogućnosti umrežavanja: gala večera, izložba, okruglih stolovi i sastanci licem u lice

- BESPLATNO I EFIKASNO! Izložba naprednih tehnologija i opreme

Više informacija o samitu možete pronaći na sajtu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!