Projekti

Međunarodni dan Brajevog pisma

Povodom Međunarodnog dana Brajevog pisma, koji se 4. janauara obeležava širom sveta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje da u Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba za koje Brajevo pismo predstavlja simbol pismenosti, obrazovanja i uključivanja u društvo.

Brajeva azbuka jedan je od najznačajnih koraka u istoriji u ostvarivanju ljudskih prava slepih i slabovidih osoba.

U proteklom periodu učinjeni su značajni pomaci u cilju unapređenja položaja slepih i slabovidih lica u R. Srbiji - postavljena je zvučna signalizacija na saobraćajnim raskrsnicama, širom države opremljene su prostorije koje koriste udruženja osoba sa invaliditetom, adaptirana je i opremljena najveća biblioteka za slepe i slabovide na Balkanu „Dr Milan Budimir” u Beogradu, dok se kroz aktivne mere zapošljavanja i podsticajne mere pruža podrška zapošljavanju ovoj kategoriji lica.

U cilju da slepim i slabovidim osobama u Srbiji pruži sveobuhvatnu podršku i omogući im bolje uslove za život i rad, Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje saradnji i partnerstvu sa Savezom slepih Srbije i Savezom slepih Vojvodine. Tokom 2022. godine, za rad ova dva saveza i 45 lokalnih organizacija u njihovom sastavu, Ministarstvo je  opredelilo oko 30 miliona dinara, dok su za sportsko-rekreativne aktivnosti koje realizuju udruženja slepih i slabovidih, obezbeđena dodatna sredstva u iznosu od 5 miliona dinara.

Podsećamo da je obaveza svih organa državne uprave da informacije iz delokruga svog rada učine dostupnim osobama sa invaliditetom, a jedan od načina za to jesu i internet prezentacije prilagođene slepim i slabovidim osobama.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastojati da obezbedi veća sredstva za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, te samim tim i za mere podrške republičkom i pokrajinskom savezu slepih i slobovidih i organizacijama u njihovom sastavu. Međusobnom saradnjom i podrškom gradimo Srbiju bez barijera i jednakih mogućnosti za sve građane.

Brajeva azbuka je taktilno predstavljanje alfabetskih i numeričkih simbola pomoću šest tačaka za prikaz svakog slova i broja, pa čak i muzičkih, matematičkih i naučnih simbola. Nazvana je po Luju Braju, pronalazaču ovog pisma, rođenom 4. januara 1809. godine u Francuskoj. Brajevo pismo je od suštinskog značaja za obrazovanje, izražavanje i socijalnu uključenost slepih i slabovidih lica, što se ogleda u Članu 2, Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!