Najava

Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2017. - "Izazovi savremenog korporativnog upravljanja"

Velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo da podržite Međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ 2017 pod nazivom „Izazovi savremenog korporativnog upravljanja”, koja će se održati u petak 1. 12. 2017. godine pod pokroviteljstvom Univerziteta Singidunum u Beogradu, Bulevar Peka Dapčevića bb (ul. Kumodraška 261a).

Korporativno upravljanje obezbeđuje okvir za postizanje ciljeva kompanije i uključuje sve sfere upravljanja. Pravila i principi na kojima se zasniva politika korporativnog upravljanja nesumnjivo insistiraju na poboljšanju sistema upravljanja rizicima i sistema internih kontrola.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!