Intervju

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije: Strateška korporativna filantropija donosi novu kulturu poslovanja

„Kroz korporativnu filantropiju, kompanije pokazuju svoju posvećenost društvu i zajednici kako bi ispunile svoje etičke i moralne odgovornosti predstavljajući vrednosti za koje se zalažu. Strateška filantropija je jedinstven i snažan način povezivanja društvene odgovornosti kompanije i ciljeva koji su efikasno usmereni na povećanje blagostanja zajednice. Ovaj model omogućava kompaniji da se temeljnije posveti rešavanju određenog problema, kao i da se profiliše kao važan akter u zajednici u kojoj posluje”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja ove godine 17. put dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju.

U koliko kategorija se dodeljuje VIRTUS nagrada?

VIRTUS nagrade za 2023. godinu biće dodeljene u sledećim kategorijama: nagrada za korporativnu filantropiju, nagrada za malo i srednje preduzeće, nagrada za dugoročno partnertvo između poslovnog i civilnog sektora, nagrada za individualnu filantropiju, nagrada za mlade filantrope, a prvi put ove godine biće dodeljena posebna nagrada za korporativnu odnosno individualnu podršku osnaživanju žena i devojčica.

U želji da podstaknemo širenje filantropije i na druge oblasti, ove godine ustanovili smo novu kategoriju nagrade, koja je namenjena kompanijama, preduzećima i građanima, koji podržavaju osnaživanje žena i devojčica i doprinose rodnoj ravnopravnosti. Pored toga, svake godine, posebnu pažnju posvetimo mladim filantropima. Mladi ljudi se u velikoj meri angažuju oko dobrotvornih akcija, stoga je veoma važno da među njima prepoznamo i istaknemo one koji kroz inicijative i akcije pomažu drugima, i već su pokazali da žele da okruženje u kome žive menjaju na bolje. Na taj način se ideja filantropije najbolje promoviše, jer mladi lakše komuniciraju sa svojim vršnjacima, te samim tim jednostavnije šalju poruke o dobročinstvu, što im omogućava da u svoje aktivnosti uključe i druge mlade ljude. Mi u Trag fondaciji verujemo da dobročinstvo ima potencijal da pozitivno i trajno utiče na celokupno društvo i da igra ključnu ulogu u izgradnji pravednije budućnosti za sve njene članove.

Koliko su kompanije spremne da podrže teme kao što je rodna ravnopravnost i osnaživanje žena?

Prema podacima Fondacije Katalist Balkans, poslednjih godina korporativna podrška osnaživanju žena neprekidno raste. U periodu od 2015. do 2021. godine, kompanije, preduzeća i korporativne fondacije u Srbiji su donirale preko 560.000 evra u svrhu osnaživanja žena. Dok je u prvoj posmatranoj godini donirana suma iznosila tek nešto manje od 20.000 evra, u poslednjoj godini ovog longitudinalnog istraživanja je zabeleženo više od 200.000 evra u donacijama. Kada se dodatno posmatra i učestalost donacija, primetno je da je pitanje osnaživanja žena sve češće deo agende društveno odgovornog poslovanja kompanija. Davanja za osnaživanje žena su najčešće bila usmerena na oblast borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, ali je najviše prikupljenih sredstava bilo namenjeno ekonomskom osnaživanju ženskog dela stanovništva. U proseku, svaka donatorska akcija u svrhu prevencije i tretiranja posledica rodno zasnovanog nasilja je generisala 1.780 evra, a za svrhu ekonomskog osnaživanja žena donirano je još 2.800 evra. Potom slede teme poput zdravstva, podrške žena u sportu, umetnosti, obrazovanju, izgradnje ženskih pokreta i ostale oblasti koje su bile manje zastupljene. Ipak, koliko god da smo tokom prethodnog perioda bili svedoci pozitivnog trenda, valjalo bi istaći da je udeo ženskog pitanja u filantropskim aktivnostima kompanija ostao nedovoljno veliki. Drugim rečima, tek jedna u 100 donacija je usmerena ka osnaživanju žena, dok je udeo doniranih sredstava za ovu oblast još manji.

Zašto je važna strateška korporativna filantropija?

Razvoj strateške korporativne filantropije doprinosi stvaranju nove filantropske kulture ponašanja. Reč je o pristupu strateškog i društveno odgovornog delovanja koje se ne odnosi samo na finansijsku podršku, već i na način razumevanja različitih potreba zajednice i precizno definisanje obostranih interesa. Strateška filantropija je jedinstven i snažan način povezivanja strategije društvene odgovornosti kompanije i ciljeva koji su efikasno usmereni na povećanje blagostanja zajednice. Kroz stratešku filantropiju, kompanije se povezuju sa odabranim neprofitnim sektorom ili direktno sa uzrokom problema koji žele da reše. Ona omogućava kompaniji da svoje filantropske akcije vodi strukturirano i usmereno, uz mogućnost praćenja i evaluiranja rezultata ulaganja. Takođe, ovaj model omogućava kompaniji da se temeljnije posveti rešavanju određenog problema u zajednici, kao i da se profiliše kao važan akter u rešavanju tog problema.

Na koji način može da se dodatno podstakne korporativna filantropija u Srbiji?

Povoljan poreski tretman donacija pravnih lica u opštekorisne svrhe može biti značajan podsticaj za razvoj korporativne filantropije, imajući u vidu ekonomsku snagu, odnosno resurse kojima poslovni sektor raspolaže. To može da podrazumeva uvođenje različitih poreskih olakšica za filantropska davanja poslovnih subjekata, poput ukidanja PDV-a na donacije hrane pred istekom roka trajanja, ukidanja bankarskih provizija za uplate u humanitarne svrhe, izmene zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i uspostavljanja drugih stimulativnih mehanizama za razvoj korporativne filantropije u Srbiji. Važan faktor može da predstavlja dosledno poštovanje postojećih regulativa u praksi i striktnija primena aktuelnih propisa.

Dodatno, podržavanje multisektorske saradnje, posebno između poslovnog sektora i neprofitnih organizacija, može značajno doprineti efikasnosti i uticaju filantropskih aktivnosti. Deljenje iskustava i ideja, kako unutar sektora, tako i sa širom javnošću, može inspirisati druge kompanije da se pridruže filantropskim naporima.

Na koji način će AI (veštačka inteligencija) uticati na filantropske aktivnosti u budućnosti?

Razvojem tehnologije, neprofitne organizacije i fandrejzeri dobijaju pristup raznim inovativnim alatima i tehnologijama koje mogu unaprediti način na koji stupaju u interakciju sa donatorima, maksimizovati svoje rezultate u prikupljanju sredstava i povećati svoj uticaj u zajednici.

Tehnološki napredak, koji uključuje i korišćenje veštačke inteligencije, nudi profesionalcima u neprofitnom sektoru i fandrejzerima korisne alate za povećanje uticaja, optimizaciju operacija i unapređenje angažovanosti donatora. Najveće prednosti korišćenja veštačke inteligencije ogledaju se u procesima prikupljanja i analize podataka, personalizaciji iskustava, optimizaciji kampanja, identifikaciji ključnih donatora i planiranju toka prikupljanja sredstava, čime neprofitne organizacije mogu otkriti nove mogućnosti za održivost i razvoj svog delovanja.

AI rešenja omogućavaju organizaciji da razvije svoj puni potencijal, ali ključni faktori za razvoj filantropije i dalje ostaju kreativnost i empatija, kao i izgradnja i negovanje dragocenih odnosa sa ostalim filantropskim akterima.

Cilj VIRTUS nagrade je da istakne kompanije, preduzeća i građane i građanke, koje su podsticale pozitivne promene u društvu kroz različite filantropske inicijative tokom 2023. godine. Konkurs je otvoren do 9. februara 2024. godine, a više informacija o propozicijama konkursa, načinima prijavljivanja, kriterijumima za izbor dobitnika i sastavu nagradnog žirija možete naći na sajtu Trag fondacije i VIRTUS nagrade:  www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.

 Foto: Jakov Simović/Trag fondacija

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!