Razvoj

Mala i srednja preduzeća mogu biti nosioci privrednog razvoja Srbije, Biljana Lazarević, senior consultant „Casa Forte“

Mala i srednja preduzeća su veoma specifičan segment naše privrede sa velikim potencijalom za rast i razvoj, a preduslov da ovaj sektor postane i nosilac privrednog razvoja je rad na uspostavljanju adekvatnog sistema planiranja i organizovanja, koji je trenutno nedovoljno razvijen. O potencijalu tog sektora najbolje govore primeri preduzeća, koja preko 70 odsto svojih prihoda ostvare kroz izvoz. To su preduzeća, koja su uspela da budu konkurentna na inotržištu zahvaljujući, pre svega, efikasnim i efektivnim upravljanjem poslovanjem, izjavila je u intervjuu za naš portal Biljana Lazarević, senior consultant „Casa Forte“.

Iako je u Srbiji sektor malih i srednjih preduzeća najzastupljeniji, njihov rast teče usporeno. Šta je neophodno da bi taj sektor, kao i u svim razvijenim zemljama, postao nosilac ekonomskog razvoja?

Mala i srednja preduzeća su veoma specifičan segment naše privrede sa velikim potencijalom za rast i razvoj. Ovaj organizacioni oblik se suočava sa različitim izazovima i kada preduzeće prođe kroz decenije poslovanja, vlasnik biznisa je pred najvećim izazovom: da prepusti upravljanje preduzećem stručnom menadžment timu ili naslednicima.

Malo i srednje preduzeće uglavnom nastaje zahvaljujući kompetencama i sposobnostima vlasnika, to može biti inovacija, ali je daleko češće prodajna orijentacija i dar za poslovanje i uspostavljanje poslovnih konekcija.

Na ovim osnovama mogu se identifikovati i osnovne razvojne faze malog i srednjeg preduzeća:
- fokus samo na prodaju
- fokus samo na troškove
- fokus na maksimiranju dobiti.

Ono što objedinjuje sve ove faze i unapređuje poslovanje malog i srednjeg preduzeća i preduslov je da ovaj segment postane i nosilac privrednog razvoja je rad na uspostavljanju adekvatnog sistema planiranja i organizovanja, koji je trenutno nedovoljno ili uopšte razvijen.

Naime, postavljanjem transparentnih planova prodaje za period, usaglašavanjem planova prodaje sa planovima nabavke, proizvodnje, marketinga, ljudi, a kroz prizmu prihoda i rashoda i priliva i odliva, uz definisanje odgovornosti, kroz jasnu organizacionu šemu, otvara se put rastu prodaje, optimizaciji troškova i većoj dobiti.

Koliko su mala i srednja preduzeća konkurentna na inostranim tržištima?Na koji način je moguće povećati njihov izvozni potencijal?

Srbija ima sjajnih primera pretežnih izvoznika, preduzeća, koja preko 70 odsto svojih prihoda ostvare kroz izvoz. To su preduzeća, koja su uspela da budu konkurentna na inotržištu, pre svega, efikasnim i efektivnim upravljanjem poslovanjem. Izvori efikasnosti i efektivnosti se pronalaze u planiranju, upravljanju asortimanom, premijumizaciji brenda, transparentnoj komercijalnoj i rabatnoj politici, brizi o ljudima i planu za razvoj ključnih kadrova.

Tokom oktobra 2017. godine, uz podršku Razvojne agencije Srbije, održali smo u Čačku radionicu za konzorcijum izvoznika, koja obrađuje sve napred navedene teme.

Jedan od seminara, koje organizujete odnosi se na Korporativne modele i alate u funkciji razvoja biznisa u MSP. Koji su najnoviji trendovi u toj oblasti u svetu?

Naš seminar: „Korporativni modeli i alati u službi razvoja malog i srednjeg preduzeća“, naišao je na odličan odziv kod preduzeća, a od učesnika sa radionica, koje su do sada održane, dobili smo najviše ocene za stručnost predavača i organizaciju seminara.

Osnovna ideja ove edukacije je da znanja i iskustva, koja smo mi stekli radom u korporacijama ili za korporacije, ja u bankarstvu, proizvodnji i prodaji nameštaja, radom sa velikim domaćim i ino lancima, moj kolega Veljko Davidović, vlasnik i direktor „Casa Forte“, u FMCG sektoru, u oblastima povezanim sa opremanjem kuća, restorana, hotela i izgradnje, zastupništvima stranih kompanija, podelimo sa učesnicima kroz interaktivan rad. Alate i metode, koje smo mi koristili, pokušavamo da približimo učesnicima i olakšamo njihovu primenu u malom i srednjem prefuzeću.

Koje benefite za mala preduzeća donosi uvođenje kontroling funkcije i kontrolora?

Kontroling je relativno nova disciplina i vezuje se, pre svega, za velike sisteme i korporacije. Kontroling jedan od alata, koji koriste "veliki" i koji je osnova za rast i razvoj "malog" preduzeća.

Za kontoling se kaže da sve aktivnosti i procese u preduzeću prevodi u brojeve. Kontroling omogućava transparentno izveštavanje i praćenje poslovanja u kategorijama "planirano/realizovano", i to je ono što je ključ za unapređenje poslovanja.

Radionice o značaju Kontrolinga za malo i srednje preduzeće i ostalim korporativnim alatima, koji mogu biti od koristi za malo preduzeće i preduzetnika, organizujemo svakog meseca sa Privrednom komorom Srbije, Sektorom za preduzetništvo i iskoristiću priliku da pozovem sva zainteresovana preduzeća na naš predstojeći seminar 23.novembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije, a na temu: „Izrada planova za poslovnu godinu“.

Sarađujete sa klijentima iz inostranstva (Češka, Italija, Bugarska, Kina, Hong Kong), koji traže podršku za osvajanje srpskog tržišta i plasiranje robe. Za koje sektore vlada najveće interesovanje inostranih kompanija?

Da, imamo dobre odnose sa velikim brojem ino kompanija i aktivno radimo na povezivanju naših privrednika sa ino partnerima. Mi smo i članovi EEN-a, Evropske mreže preduzetnika.U narednom periodu očekujemo intenzivniju saradnju sa kompanijama iz Afrike, jer smo aktivni u tom području.

Ne postoji nijedna branša, koja je interesantnija od druge. Osnovni kriterijum je ispuniti definisane standarde i zahteve koji se nameću kao imperativ. Ovo podrazumeva značajno prilagođavanje poslovanja domaćih preduzeća i veliki je pritisak na cenu, ali i kvalitet. Malo i srednje preduzeće može biti interesantno za ino partnere samo ako efikasno i efektivno vodi svoj posao i tako postane konkurentno.

Vaša firma se nalazi na spisku ovlašćenih konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za ABS program (Advice for small businesses). Kakvu korist od toga imaju Vaši klijenti?

EBRD, Evropska banka za obnovu i razvoj kroz program ASB (Assistance to Small Business), pre svega, pomaže mala i srednja preduzeća i njihov rast i razvoj. Kao partner preduzeća na projektima koje mi, kao konsultanti vodimo, banka pruža podršku kroz subvencionisanje projekta u određenom procentu, ali to nije jedina korist za klijenta. Oni postaju vidjivi na mapi EBRD-a za dalju saradnju kroz zdravo finansiranje i dostupnost sredstava putem različitih finansijskih derivata.

U Kragujevcu, 9. novembra 2017. godine u organizaciji Udruženja privrednika grada Kragujevca, biće održana konferencija namenjena vlasnicima malog biznisa. „Casa Forte“ će obradii temu: „KPI za vlasnike preduzeća nasuprot KPI koje koristi menadžment“. Ideja interaktivnog seminara jeste da se jasno odvoje mere uspešnosti poslovanja, koje su relevantne za vlasnike, od onih koje su relevantne za menadžment, a sve u smislu odvajanja vlasništva od upravljanja. Gosti edukacije će biti predstavnici EBRD-a. Naš benefit i geslo jeste da rastemo i razvijamo se sa našim klijentima, koje banka podržava.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!