Svi mi svakodnevno govorimo i nosimo različite vrste odgovornosti. Neki su skloniji tome da stvari preuzimaju u svoje ruke, a ima i onih koji imaju fatalističku perspektivu- stvari prepuštaju sudbini i/ili nečemu što je “veće” od njih samih. Koncept lokusa kontrole može nam pomoći u boljem sagledavanju ovih situacija.

Reč lokus potiče iz latinskog jezika i označava mesto. Lokus kontrole se odnosi na mesto gde smeštamo odgovornost za stvari koje nam se dešavaju. Možemo ga predstaviti u vidu kontinuuma, na čijem se jednom kraju nalazi UNUTRAŠNJI LOKUS KONTROLE (tu se nalaze ljudi koji misle da su odgovorni apsolutno za sve stvari koje im se dešavaju. Na drugoj strani se nalazi SPOLJAŠNJI LOKUS KONTROLE (tu se nalaze ljudi koji uzroke za sve što im se dešava traže izvan sebe, u spoljašnjoj sredini).

Šta se dešava kada se nalazimo na jednom ili drugom kraju? Svakako da nijedan ekstrem neće biti održiv za sve prilike i situacije. Ono što je važno jeste da imamo u svesti koje su stvari na koje možemo da utičemo, a zatim i da pokušamo da uradimo nešto sa njima. Sama svest je ključan, ali nedovoljan faktor koji nas može voditi ka željenim rezultatima.

Koje je optimalno polje na ovom kontinuumu?  Psiholozi se slažu da je optimalno mesto od sredine ka unutrašnjem lokusu kontrole. Odatle možemo da sagledamo koje su to stvari, elementi i faktori koji nam mogu doneti razrešenja, a da pritom nismo opterećeni odgovornošću koja nam ne pripada ili doživljajem krivice koji se često javlja kada duže vreme provedemo u kraju sa unutrašnjim lokusom.

Šta je zaključak? Radimo na osvešćivanju što većeg broja faktora na koje možemo da utičemo i pokušajmo da utičemo na njih. Takođe, ne treba zanemariti i drugi deo koji se odnosi na prihvatanje onih stvari na koje ne možemo da utičemo.

Jelena Jeremić, H.art Development Center

 

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!