Bez kategorije

Liderske veštine: Kako ih unaprediti i uspešno voditi saradnike?

U svakom poslu ima mnogo šefova, a veoma malo pravih lidera. I dok su šefovi orijentisani na sopstvenu poziciju, lideri su usmereni ka dostignućima, rezultatima, misijama i višim ciljevima.

U svakom poslu ima mnogo šefova, a veoma malo pravih lidera. I dok su šefovi orijentisani na sopstvenu poziciju, lideri su usmereni ka dostignućima, rezultatima, misijama i višim ciljevima.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!