Finansijske usluge

Letnji Vivaldi CFO Forum - od 22. do 24. juna

Ovogodišnji Letnji Vivaldi CFO forum je namenjen svima koji rade u oblasti finansija, računovodstva, bankarstva i osiguranja.

Ovogodišnji Letnji Vivaldi CFO forum je zasnovan na studijama slučaja i najboljoj poslovnoj praksi i opisan kao prilika za sveobuhvatno informisanje neophodno za posao i vrhunski networking događaj.

Koje su ključne teme?

# Makroekonomske perspektive Srbije za period 2017-2022.

Na uvodnom predavanju ćete imati priliku da dobijete sve informacije za pravljenje poslovnog plana za period 2018-2023. dr Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta će vam odgovoriti na pitanja:

- Koja je projektovana inflacija?

- Šta će biti sa kursom?

- Koliki će biti realan rast BDP?

- Ostali makroekonomski pokazatelji koji su neophodni uslovi za predvidivo poslovanje, a sve na osnovu ukrštenih domaćih i međunarodnih izvora podataka.

# Bankarska podrška razvoju poslovanja – Studija slučaja iz iskustva Banka Inteza

- Darko Popović, član izvršnog odbora Banka Inteza će sa nama podeliti svoja iskustva u finansiranju privrede i podršci razvoju poslovanja.

- Kako obezbediti kvalitetan izvor finansiranja za poslovanje putem bankarskih operacija?

- Koja su iskustva bankara u Srbiji u radu sa privredom?

- Koja sve bankarska rešenja za podršku postoje na tržištu?

- Koje su najčešće greške koje klijenti prave i kako izgraditi lojalan i dugoročan odnos između banke i klijenta.

# Osiguranje kao instrument očuvanja vrednosti – Studija slučaja iz iskustva Unika osiguranja

- Iako znamo da su stope osiguranja u Srbiji mnogo niže nego u razvijenim zemljama, evidentno je da i kod nas dolazi vreme da osiguranje postane redovna poslovna praksa.

- Koji sve instrumenti osiguranja postoje za poslovne operacije?

- Koje su koristi za organizacije?

- Koja su iskustva iz prakse i preporuke za privredu?

- Sistemi za izveštavanje finansijskih i robnih tokova – Studija slučaja iz iskustva korisnika PANTHEON poslovno-informacionog sistema ili KAKO BITI POSLOVNO INTELIGENTAN?

Kažemo da nema koeficijenta inteligencije koji može da zameni podatke generisane iz ERP softvera. Koliko su ovi softveri suštinski bitni za savremeno poslovanje kroz iskustva postojećih korisnika govoriće Milorad Đukanović, direktor prodaje Datalab, koji će se osvrnuti na sledeća pitanja:

- Kakva je primena analitike koju koristi PANTHEON u poslovnoj praksi?

- Kakva su iskustva u organizacionim celinama kompanija u pogledu izveštavanja, planiranja i upravljanja kupcima?

- Koje su mogućnosti upravljanja dobavljačima, ljudskim resursima, novčanim tokovima, zalihama?

- PANTHEON i upravljanje svim ključnim poslovnim procesima i događajima.

# Finansijski efekti Kaizen metodologije – Studija slučaja iz iskustva JTI

Često govorimo o Kaizen i LEAN metodama u poslovanju. O svojim iskustvima na ovu temu će govoriti Gabriela Zahan, direktor EHS i grupe za unapređenje procesa iz Japan Tobako International – JTI. Gabrijela će nam pružiti odgovore na neko od sledećih pitanja: Šta Kaizen stvarno znači u primeni i poslovnoj praksi? Kakve efekte primena te metodologije ima na poslovanje? Koliko Kaizen utiče na finansije?

#- Pitajte stručnjaka – otvorena Q&A sesija – otvoreni podijum za pitanja i odgovore

- Unapredite sopstveno poslovanje kroz savetovanje sa stručnjacima. Otvorena diskusija sa ekspertima iz različitih oblasti poslovanja i moderiranje Vladimira Krasojevića predavača MŠM i poslovnog savetnika.

- Kako da unapredim svoje poslovanje?

- Kako da optimizujem troškove?

- Kako da rešim nelogičnosti sa kojima se u poslovanju susrećem?

U okviru neformalnog programa ćemo imati prilike da vežbamo jogu sa predstavnicima Holističke akademije MAYA i da slušamo najbolje hitove osamdesetih sa bendom CAT PEOPLE.

Događaj organizuje Mokrogorska škola menadžmenta a biće organizovan u Hotelu Mećavnik. Više informacija možete pronaći na sledećem linku Letnji Vivaldi CFO Forum

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!