Softver

Kurs "VMware Horizon 7: Instalacija, konfiguracija i upravljanje" - 27. juna

Ovaj kurs sa praktičnim vežbama gradi vaše znanje o VMware Horizon grupi proizvoda u koju spadaju VMware View Connection server, VMware View Composer kao i VMware ThinApp.

Ciljevi koje polaznik može da očekuje nakon pohađanja ovog kursa su razumevanje komponenti i funkcionisanje VMware Horizon View alata kao i sledeća znanja i sposobnosti:

1. Instalacija i konfiguracije VMware Horizon View proizvoda,

2. Kreiranje perzistentnih i neperzistentnih grupa desktop virtuelnih mašina,

3. Konfiguracija virtuelnih desktop mašina za štampanje, USB redirekciju i multimedijalnu redirekciju,

4. Korišćenje VMware View Composer-a implementaciju i upravljanje vezanih klonova virtuelnih desktopova,

5. Pakovanje aplikacija pomoću VMware ThinApp za VMware View desktop infrastrukturu,

6. Vrste klijenata i njihove karakteristike,

7. Vrste i funkcionalnosti protokola za povezivanje na infrastrukturu.

Kome je kurs namenjen?

Sistemskim administratorima i integratorima iskusnim u VMware infrastrukturi, menadžerima IT infrastruktura, IT menadžerima kao i svakome ko je nabavio ili namerava da nabavi, testira i implementira VMware View grupu proizvoda u svom preduzeću.

Preporučuje se sledeće predznanje:

1. Znanje VMware Infrastrukture 4, 5 ili 6: Instalacija i konfigurisanje ili adekvatno iskustvo sa ovom infrastrukturom,

2. Znanje Microsoft Windows Server 2008 ili 2012 i Active Directory okruženja kao i Microsoft desktop operativnih sistema.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!