Bez kategorije

Kreativna industrija - nedovoljno iskorišćen potencijal Srbije

Poslednje analize pokazuju da kreativna industrija čini 4 odsto BDP, dok je u Evropi taj procenat veći i iznosi oko 7 odsto.


Poslednje analize pokazuju da kreativna industrija čini 4 odsto BDP, dok je u Evropi taj procenat veći i iznosi oko 7 odsto. 
Učesnici panela "Šta sve može kreativna industrija" su se usaglasili da kreativna industrija u Srbiji ima veliki potencijal i može da doprinese razvoju srpske privrede, ali da je nedovoljno iskorištena, te da treba da sarađuje sa tradicionalnom industrijom i da idejama oplemenjuje tradicionalnu industriju, koja je već poznata u svetu. Kao najveći potencijal učesnici panela vide omladinski turizam i potencijal u oblasti specijalnih efekata za filmsku industriju, izradi video igara, kompjuterskih aplikacija. Kreativna industrija iz Srbije veoma lako može da dobije regionalnu dimenziju, budući da postoji zajednički jezik, slična kultura i običaji, veće tržište te samim tim može dodatno da ubrza svoj rast.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!