Finansijske usluge

Kostiću rok od 45 dana za preuzimanje Gorenjske banke

Ako AIK banka u vlasništvu Miodraga Kostića želi da preuzme Gorenjsku banku, ona će u roku od 45 dana morati dostaviti potrebne saglasnosti srpske, slovenske i evropske centralne banke.

Odluku o uslovnoj prodaji Gorenjske banke na Skupštini akcionara doneli su akcionari Save, 37,65-postotni vlasnici Gorenjske banke.

Miodrag Kostić se ne obazire na informacije da nema dozvolu NBS-a za sticanje Gorenjske banke. U nekim stranim bankarskim grupama već regrutuje buduće rukovodstvo Gorenjske banke, što je jasan signal sadašnjem predsedniku Uprave Andreju Andoljšku da podnese ostavku.

Andoljšek je, u međuvremenu, odlučio da prihvati poziv da preuzme upravljanje Addiko bankom, dok će Gorenjsku banku privremeno, najviše šest meseci, voditi David Benedek, sadašnji prvi čovek Nadzornog odbora.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!