Bez kategorije

Koraci posete kupcu: Kako povećati prodaju i postati uspešan prodavac?

Povećanje prodaje postiže se kroz korake posete kupcu, koji imaju za cilj uspostavljanje dobrog odnosa prodavca sa potencijalnim kupcem, shvatanjem njegovih želja i potreba i razvijanjem veština predstavljanja proizvoda ili usluga na atraktivan način, tako da kupac unapred oseti zadovoljstvo i donese odluku o kupovini.

Povećanje prodaje postiže se kroz korake posete kupcu, koji imaju za cilj uspostavljanje dobrog odnosa prodavca sa potencijalnim kupcem, shvatanjem njegovih želja i potreba i razvijanjem veština predstavljanja proizvoda ili usluga na atraktivan način, tako da kupac unapred oseti zadovoljstvo i donese odluku o kupovini.
Osnovne aktivnosti za uspešnu prodaju
Uspešna prodaja zavisi od znanja prodavca, kvaliteta njegove diskusije sa kupcem, kao ravnopravnim sagovornikom i njegovog profesionalnog stava i ponašanja. Činjenica je da ljudi ne vole da im se prodaje, ali vole da kupuju. Prodati znači ubediti nekoga da uradi nešto, što bez vaše intervencije ne bi uradio. To je proces razmenjivanja različitih stavova kako bi se došlo do zajedničkog cilja uz obostranu korist i zadovoljstvo.


  • Postavljanje ličnih ciljeva koji su saglasni kompanijskim ciljevima,

  • Izgradnja dobrog odnosa sa kupcima,

  • Slušanje kupca,

  • Razumevanje potreba kupca,

  • Strukturirana prodaja,

  • Poznavanje osnovne poslovne matematike,

  • Prevazilaženje prigovora Kupca i izbegavanje konflikata.


Koraci posete kupcu
Kupac kupuje kada ima potrebu, kada ima želju, kada je motivisan uslovima ili okolnostima. On kupuje ono što vi nudite, ako vi razumete njegovu situaciju, ako su vaši predlozi praktični, ako razume vaš predlog, ako vidi pogodnost i ako pružite rešenja za njegove potrebe. Koraci posete kupcu obuhvataju sledeće aktivnosti:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!