Projekti

Kontinuirana podrška za inovativna rešenja domaćih preduzeća

Kroz stalno dostupne mehanizme podrške Fonda za inovacionu delatnost, domaća preduzeća imaju novu priliku da se prijave za bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6 milona evra.

Javni poziv za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija otvoren je do 31. avgusta 2020. godine u 15 časova, a Fond dodeljuje po pojedinačnom projektu do 80.000 evra za mlada, odnosno do 300.000 evra za već afirmisana preduzeća. Detaljna uputstva za prijavu dostupna su na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Inače, podršku za razvoj inovacija u iznosu od 5 miliona evra, Fond za inovacionu delatnost dodelio je za 35 projekata iz predhodnog javnog poziva. Kroz nezavistan proces selekcije odabrano je 22 projekta mladih preduzeća i startap timova i 13 zajedničkih projekata preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija. Podržani su oni projekti koji imaju sposoban tim, inovativni potencijal, održivu konkurentsku prednost i jasne razvojne planove, kao i dovoljno kvaliteta da se takmiče na međunarodnom tržištu.

Uređaj na bazi senzora za profesionalne pijaniste, softversko rešenje za optimizaciju i kontrolu energetske potrošnje u zgradama i postrojenjima, nova tehnologija za proizvodnju i obradu tartufa, zatim mobilni EKG uređaj za detektovanje simptoma srčanog udara, ultrazvučni senzor i softver za detekciju curenja naftovoda, samo su neki od podržanih projekta, koji će se u narednom periodu ravijati. 

Za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sredstva su obezbeđena iz budžetu Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (na osnovu sporazum o zajmu sa Svetskom bankom). 

Pregled podržanih projekata

U okviru Programa ranog razvoja, Fond je dodelio sredstva u iznosu do 80.000 evra po projektu, a predloge projekata podnosile su mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji.

Om3ga Solutions

Naziv projekta: Daktilograf Engine

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Om3ga Solutions iz Beograda razvija softversko rešenje za sintezu govora u tekst za slovenske jezike sa visokom preciznošću.

Beyond 42

Naziv projekta: CollectiVibe SAAS Community Management Platform

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Beyond 42 iz Beograda razvija softversku platformu za efektivno stvaranje i upravljanje online zajednicama.

RehabShop

Naziv projekta: The Gait Master

Mesto: Beograd

Industrija: Elektronika

Opis: Preduzeće RehabShop iz Beograda nudi rešenje u vidu uložaka za obuću sa naprednim senzorima za beskontaktno praćenje podataka, dizajnirani za primenu u rehabilitacionoj industriji.

ServerBytes

Naziv projekta: ServerBytes

Mesto: Niš

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće ServerBytes iz Niša razvija softversku platformu za intuitivni, brži i efikasniji razvoj servera za igre.

DUALITY

Naziv projekta: DUALITY - PORTABLE HYBRID PIANO SYSTEM

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće DUALITY iz Beograda razvija uređaj na bazi senzora za profesionalne pijaniste koji kombinuje funkcije analognih klavira i digitalnih sintisajzera.

Machine Can See

Naziv projekta: Fleet Safety Camera

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Machine Can See iz Novog Sada razvija uređaj koji kombinuje veštačku inteligenciju i tehnologiju mašinskog vida za poboljšanje bezbednosti vozila i putnika.

Smart Power

Naziv projekta: PowerPath

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Smart Power iz Novog Sada nudi softversko rešenje za dizajn i modeliranje dalekovoda koje omogućava brži rad i automatizaciju.

Foxy Voxel

Naziv projekta: Going Medieval

Mesto: Novi Sad

Industrija: Gejmifikacija

Opis: Preduzeće Foxy Voxel iz Novog Sada bavi se izradom video igre sa mehanikom složene izgradnje kolonije čiji je cilj podići, održavati i širiti srednjevekovnu koloniju sa brojnim izazovima.

DR.KNIGHT

Naziv projekta: Sustainable Color Catcher 2.0

Mesto: Beograd

Industrija: Zaštita životne sredine

Opis: Preduzeće DR.KNIGHT iz Beograda nudi rešenje u vidu gel kuglice za višestruku upotrebu koje apsorbuju boju tokom pranja veša, napravljene od obnovljivih resursa.

Truff truff

Naziv projekta: Pilot plant truffle

Mesto: Novi Sad

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Preduzeće Truff truff  iz Novog Sada razvija novu tehnologiju za proizvodnju i obradu tartufa sa povećanim kvalitetom i prinosom.

MEHANIK PATENT

Naziv projekta: Pipe Connecting Tool (Uređaj za spajanje/razdvajanje cevi)

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinski inženjernig

Opis: Preduzeće MEHANIK PATENT iz Beograda razvija lak za korišćenje, ergonomičan i pristupačan uređaj za manipulaciju cevima napravljenim od keramike, PVC-a i fiberglasa.

Ruthenotope

Naziv projekta: Advancing Ruthenium Technology

Mesto: Beograd

Industrija: Prirodne nauke

Opis: Preduzeće Ruthenotope iz Beograda nudi rešenje u vidu optimizacije procesa proizvodnje rutenijumskog katalizatora koji se koristi za pravljenje lekova za razne bolesti.

SmartCat

Naziv projekta: Optimus Power

Mesto: Novi Sad

Industrija: Mašinski inženjernig

Opis: Preduzeće SmartCat iz Novog Sada nudi softversko rešenje za optimizaciju i kontrolu energetske potrošnje u zgradama i postrojenjima, zasnovano na veštačkoj inteligenciji.

HireApp

Naziv projekta: HireApp

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Predizuće HireApp iz Beograda razvija softversku uslugu namenjenu za povezivanje kompanija i radnika u hotelijerstvu.

RenwAI

Naziv projekta: RenwAI

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće RenwAI iz Beograda razvija softver za analizu podataka i poslovnu inteligenciju namenjen opštinama i proizvođačima električne energije.

BACILLOMIX CO

Naziv projekta: Improvement of plant growth by using bacteria based bioproduct " Biotic B"

Mesto: Novi Sad

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Preduzeće BACILLOMIX CO iz Novog Sada razvija novi bioproizvod zasnovan na bakterijama za poboljšanje rasta biljaka i obogaćivanje zemljišta.

Trickest

Naziv projekta: Trickest Hive

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Trickest iz Beograda razvija Cloud platformu za automatizovan proces skupljanja podataka i testiranje u cilju povećanja cyber bezbednosti.

Product Hive

Naziv projekta: Emitto | Real time, omni-channel newsletter

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Product Hive iz Beograda razvija sveobuhvatni kanal za dostavljanje digitalnog sadržaja putem najpopularnijih aplikacija za razmenu poruka u realnom vremenu.

Distill Games

Naziv projekta: Race Duels

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće Distill Games iz Beograda bavi se izradom mobilne video igre za auto-trke koja koristi naprednu fiziku za vožnju.

BEM Team

Naziv projekta: BEMmydesign.com

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće BEM Team iz Beograda bavi se izradom alata za upravljanje odnosima sa mušterijama kroz sistematično sakupljanje i obradu povratnih informacija.

BIO LAB SOL LTD Belgrade

Naziv projekta: Development of advanced automated distillation plant for aromatic spirits (DAADIS)

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Preduzeće BIO LAB SOL LTD Belgrade iz Beograda nudi rešenje u vidu postrojenja za automatsku destilaciju i proizvodnju alkohola sa izuzetnim karakteristikama i aromom.

VUMIA TECHNOLOGIES

Naziv projekta: VUMIA.IO

Mesto: Vršac

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Preduzeće VUMIA TECHNOLOGIES iz Beograda razvija softversko rešenje koje omogućuje efikasno upravljanje rezervnim delovima i post-prodajni servis za razne mašine.

Kroz Program saradnje nauke i privrede, Fond je obezbedio finansijsku podrška do 300.000 evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije.

Naziv projekta: 4051

Nosilac konzorcijuma: IntuiS

Glavni partner: Institut za Nuklearne Nauke Vinča

Partner: HeartPal

Mesto: Kikinda                 

Industrija: Biotehnologija i bioinžinjering

Opis: Mobilni EKG uređaj za rano, pouzdano i brzo detektovanje simptoma srčanog udara.

Naziv projekta: Novel oil pipeline leakage detection system

Nosilac konzorcijuma: Fasek Engineering and Production

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Novi Sad

Industrija: Zaštita životne sredine

Opis: Ultrazvučni senzor i softver na bazi mašinskog učenja za detekciju curenja naftovoda.

Naziv projekta: Next-generation DNA-encoded libraries platform

Nosilac konzorcijuma: Totient

Glavni partner: Farmaceutski fakultet, Univarzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Biotehnologija i bioinženjering

Opis: Platforma DNK-šifrovanih datoteka koja biotehnološkim kompanijama omogućava pristup uslugama za potrebe najnovijih otkrića u industriji lekova.

Naziv projekta: New generation of silicone and zinc-oxide surge arrester and insulators for low and medium voltage levels

Nosilac konzorcijuma: Plamen

Glavni partner: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto: Inđija

Industrija: Elektrotehnika

Opis: Novi responsivni odvodnici prenapona i izolatori za niske i srednje napone.

Naziv projekta: SMART ECO system for automatic contactless washing of vehicles – SMART WASHING SYSTEMS

Nosilac konzorcijuma: NIKOM-AUTO

Glavni partner: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Partner: NIKOR

Mesto: Kragujevac

Industrija: Mašinska industija

Opis: Ekološki automatizovani sistem za beskontaktno pranje vozila zasnovan na 4.0 industrijskoj tehnologiji.

Naziv projekta: SmartGIS for Point Cloud Object Detection

Nosilac konzorcijuma: Manufaktura

Glavni partner: Građevinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto: Smederevo

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Napredni softver za automatizaciju GIS detekcije objekata uz pomoć veštačke inteligencije.

Naziv projekta: Natural Gluten Free Flour Mix

Nosilac konzorcijuma: Aleksandrija Fruška Gora

Glavni partner: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Prirodna, ukusna, nutritivna, bezglutenska mešavina brašna za industriju zdrave hrane.

Naziv projekta: Scriptarnica

Nosilac konzorcijuma: MVP Workshop

Glavni partner: Matematički institut SANU

Partner: Tenderly

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Opis: Decentralizovana blockchain platforma za čitanje, pisanje, izdavanje, prodavanje i kupovanje e-knjiga.

Naziv projekta: StayAlert - A New Tool for Safe Work

Nosilac konzorcijuma: mBrainTrain

Glavni partner: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Mesto: Beograd

Industrija: Prirodne nauke

Opis: Nosivi EEG sistem za sprečavanje nesreća i ljudskih grešaka na visokorizičnim radnim mestima.

Naziv projekta: BOULARDII ACHILLUS

Nosilac konzorcijuma: AbelaPharm

Glavni partner: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda i prehrambena industrija

Opis: Nova generacija probiotika zasnovanih na probiotičkom kvascu i ekstraktu hajdučke trave.

Naziv projekta: Increasing the value and assortment of industrial peppermint (Mentha piperita L.) products with the aim to penetrate new markets

Nosilac konzorcijuma: Euro Herbs

Glavni partner: Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Partner: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto: Novi Sad

Industrija: Prehrambena industrija

Opis: Novi koncept za obradu pitome nane i sličnih biljaka u cilju dobijanja proizvoda sa dodatom vrednošću.

Naziv projekta: SOFIS - Solar Facility Insight System

Nosilac konzorcijuma: DECODE

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Partner: Institut tehničkih nauka SANU

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Opis: Sistem za bežični nadzor solarnih instalacija i predviđanje proizvodnje u realnom vremenu.

Naziv projekta: Smart 3D EM Simulation Environment for IoT and 5G

Nosilac konzorcijuma: WIPL-D

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Internet stvari

Opis: Intuitivan i pristupačan 3D simulator okruženja za razvoj i validaciju sistema zasnovanih na IoT/5G principima.

  

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!