Energetika

Konferencija "Nova energija – Pametni gradovi" -  4. oktobra 2017

Konferenciju "Nova energija – pametni gradovi" organizuju Privredna komora Srbije, JP EPS, Sekretarijat za energetiku Skupštine grada Beograda, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i GGE ESCO d.o.o. Beograd, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Moderator konferencije je Miroslav Lutovac, direktor Sektora industrije PKS, a cilj skupa je promocija koncepta "pametni gradovi" i predstavljanje mogućnosti implementacije "pametnih tehnologija“ koje omogućavaju uštede i povećanje energetske efikasnosti u  gradovima, i podizanje nivoa znanja o važnosti razvoja novih tehnoloških, organizacijskih i logističkih rešenja namenjenih poboljšanju kvaliteta života stanovnika.

Izlaganja na konferenciji će dati: Miloš Banjac, Ministarstvo rudarstva i energetike RS, Dragan Vlaisavlјević, JP EPS, Vedrana Todorović, Gradska uprava Grada Beograda Sekretarijat za energetiku, Danijela Milovanović Rodić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Dragoslava Stojilјković, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Slobodan Zečević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i Ankica Barbulov, direktorka GGE ESCO d.o.o. Beograd.

Konferencija treba da doprinese unapređenju privredne i institucionalne saradnje svih relevantnih zainteresovanih strana, sa ciljem stvaranja uslova za pametno i održivo upravljanje energijom u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!