Finansijske usluge

Konferencija Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu okupila međunarodne investitore

Blizu 300 predstavnika međunarodnih i regionalnih finansijskih institucija, investitora, centralnih banaka i najvećih evropskih donatora okupilo se u Beogradu na konferenciji Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (European Fund for Southeast Europe - EFSE). Ovogodišnja EFSE konferencija, pod sloganom “Podsticanje preduzetništva”, bila je posvećena poboljšanjima i inovacijama koje finansijski sektor može da primeni kako bi omogućio veći pristup finansiranju mikro i malim preduzećima.

Na konferenciji su predstavljena i razmenjena iskustva u vezi sa konkretnim rešenjima kada su u pitanju izazovi sa kojima se suočava ovaj ključni sektor ekonomije u Jugoistočnoj Evropi, odnosno Turskoj, Ukrajini, Belorusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Moldaviji i zemljama Kavkaza. Panelisti, među kojima su bili predstavnici banaka i mikrokreditnih institucija, predstavili su najbolja iskustva odgovornog finansiranja, prilagođena potrebama preduzetnika koji žele da razviju svoje poslovanje. Takođe, na konferenciji je bilo reči i o alternativnim finansijskim i nefinansijskim rešenjima koja pokreću inovacije na tržištu.

Poseban fokus stavljen je na finansiranje poljoprivrednika, kao i na usluge fintech kompanija i njihovu saradnju sa finansijskim institucijama i preduzetnicima.

 

Investitorima, centralnim bankama, pružaocima finansijskih usluga i organizacijama za podršku poslovanju pridružili su se i sami preduzetnici čije poslovanje finansiraju EFSE partneri. Njihovo učešče u panel diskusijama pružilo je direktan uvid u potrebe lokalnih preduzeća, odnosno koji vid podrške je potreban za dalji razvoj i zapošljavanje. Sajam preduzetništva, koji je održan tokom konferencije, predstavio je nekoliko mikro i malih preduzeća čiji je uspeh podržan kroz aktivnosti Fonda.

“Mikro i mala preduzeća su glavni oslonac ekonomija u regionima u kojima radi Evropski fond za Jugoistočnu Evropu. Okupljajući ključne aktere koji mogu da podrže razvoj preduzetnika i omoguće im pristup potrebnim resursima, Fond doprinosi održanju ekonomskog rastu u zemljama operacija,” istakao je Kristof Tiskens, predsednik Upravnog odbora Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu.

Evropski fond za Jugoistočnu Evropu osnovala je Nemačka razvojna banka (KfW) 2005. godine uz podršku Evropske unije, Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke i drugih javnih i privatnih investitora. Od svog osnivanja, ovaj investicioni fond plasirao je blizu tri milijarde evra u 16 zemalja operacija, iz kojih je isplaćeno blizu milion kredita krajnjim korisnicima sredstava, u ukupnom iznosu od sedam milijardi evra za mikro i mala preduzeća i domaćinstva.

Kao vodeći razvojni investicioni fond, osnovan 2005. godine, Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (European Fund for Southeast Europe - EFSE) ima za cilj da podrži ekonomski razvoj i prosperitet u Jugoistočnoj Evropi, odnosno Turskoj, Ukrajini, Belorusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Moldaviji i zemljama Kavkaza, investirajući u mikro i mala preduzeća, kao i u poboljšanje životnih uslova domaćinstava. Imajući u vidu da je pristup finansijskim uslugama ključan za razvoj ovog segmenta, Evropski fond za Jugoistočnu Evropu fokus stavlja na pomaganje lokalnim finansijskim institucijama kako bi se osiguralo odgovarajuće i održivo finansiranje ovoj ciljnoj grupi. Osim investicionih aktivnosti koje sprovodi kroz saradnju sa lokalnim partnerima, EFSE podržava preduzetnike i finansijske institucije kroz Centar za tehničku pomoć putem projekata tehničke podrške, savetovanja i obuka.

EFSE je osnovala Nemačka razvojna banka (KfW) uz finansijsku pomoć Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) i Evropske komisije. Kao prvo javno-privatno partnerstvo ovog tipa, EFSE obezbeđuje sredstva preko donatorskih agencija, međunarodnih finansijskih institucija i privatnih institucionalnih investitora. Finance in Motion GmbH iz Nemačke je savetnik EFSE fonda, a  Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. iz Luksemburga ima ulogu menadžera.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!