Berza

Konferencija Beogradske berze 7. novembra

Beogradska berza 7. novembra organizuje tradicionalnu međunarodnu konferenciju “Upgrade in Belgrade 2017.”, saopšteno je sa berze.

Konferenciju će otvoriti guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković u hotelu Hajat. Očekuje se više od 300 učesnika, predstavnika domaćih i regionalnih banaka, brokerskih kuća, investicionih i akcionarskih društava, lokalnih zajednica, kao i predstavnika akademske zajednice i medija.

Najznačajnije teme ovogodišnje konferencije su makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu, strategija razvoja finansijskih tržišta u Srbiji i inovativne tehnologije u oblasti berzanskog poslovanja. 

Tokom Konferencije biće odžana tri panela. Prvi panel pod nazivom “Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu” ima za cilj da da osvrt na aktuelni makroekonomski trenutak i ponudi modele za pronalaženje kratkoročnih i dugoročnih rešenja za ključne izazove sa kojima je suočena naša zemlja i zemlje u regionu. Učešće na ovom panelu do sada su potvrdili Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Republike Srbije, Dubravka Negre, direktorka Kancelarije Evropske investicione banke, Aleksandra Vukosavljević, EBRD, direktor finansijskog sektora i Vladimir Čupić, direktor Predstavništva Atlantic Grupe. 

U drugom panelu, pod nazivom “Tržište kapitala: Quo vadis?”, tražiće se odgovor na pitanje kako da se finansijsko tržište stavi u funkciju rasta i razvoja domaće privrede i da li je moguće imati uspešnu i efikasnu tržišnu privredu bez tržišta kapitala. Učešće na drugom panelu do sada su potvrdili Predrag Dedeić, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke, Vladislav Cvetković, PricewaterhouseCoopers d.o.o. i Siniša Krneta, direktor Beogradske berze. 

Treći panel pod nazivom “Inovativne tehnologije na tržištu kapitala” treba da doprinese boljem razumevanju potencijala tržišta kapitala i efikasnijem izlaženju u susret potrebama poslovne zajednice, prevashodno kroz omogućavanje pristupa finansiranju inovativnim kompanijama u početnima fazama svog razvoja. Na ovom panelu učešće do sada su potvrdili Urmas Peiker, suosnivač kompanije Funderbeam SEE d.o.o, Jasna Atanasijević, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike i Sandra Rodić, ekspert za razvoj finansijskog tržišta u okviru USAID BEP i Milan Šolaja, direktor Vojvodina ICT Cluster. 

Poseban deo programa će činiti i specijalno predavanje pod nazivom “Partnerstvo za inovacije u digitalno doba“, koje će održati gospodin Jorge Tavio Ascanio, menadžer za digitalne inovacije i saradnju kompanije Thomson Reuters. Pored ovog, gospodin Sebastian Sosa, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, održaće još jedno specijalno predavanje sa temom “MMF-ov pogled na Srbiju“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!