Ljudski resursi

Koju osobinu Voren Bafet traži prilikom odabira svojih saradnika?

Voren Bafet je pre nekoliko godina dao nekoliko sjajnih saveta o ključnim atributima koje treba tražiti prilikom razmatranja kandidata za posao.

"Kod zapošljavanja novih ljudi obratite pažnju na tri ključne soobine: inteligenciju, energiju i integritet. Ukoliko osoba ne poseduje poslednju, prve dve nisu dovoljne."

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!