Berza

Kojim kompanijama odgovara usvajanje Trampovih poreskih reformi?

Jedna od glavnih tačaka Trampovog predloga poreske reforme je zahtev za snižavanjem federalne poreske stope sa sadašnjih 35 odsto na 20 procenata. Postavlja se pitanje: kakav bi efekat ta promena izazvala u korporativnoj Americi?

Tramp je predložio smanjenje poreske stope sa 35 na 20 odsto, kao jedan od načina da se pomogne korporativnoj Americi, i pored toga što mnoge kompanije trenutno plaćaju porez po značajno nižoj stopi od 35 procanata. To je i jedan od glavnih razloga zbog čega mnoge američke multinacionalne kompanije drže gotovinu u inostranstvu i ne žele da vrate deo zarade u domovinu, znajući da će taj novac biti podvrgnut visokoj stopi poreza.

MarketWatch je sastavio listu kompanija na koje će direktno uticati odluka o poreskoj reformi, a oko koje će Kongres odlučivati u narednih par meseci.

Naime, poreska situacija bilo koje kompanije može da se radikalno promeni iz kvartala u kvartal ili iz godine u godinu, zbog stavki kao što su dobici od prodaje, realizacija odloženih poreskih sredstava, pravna poravnanja, računovodstvena prilagođavanja i slično. Zato je MarketWatch pri kreiranju ove liste koristio kvartalne podatke (kojima raspolaže FactSet), kako bi izračunao srednje efektivne stope poreza na dohodak u poslednja četiri kvartala.

Kao što se vidi na tabeli, sedam od 30 kompanija izlistanih na Dow Jones indeksnoj listi, trenutno plaća porez po stopi manjoj od 20 odsto.

Kada je reč o indeksu S&P 500, preduzeća sa sedištem u SAD-u, za koje su dostupni podaci o porezima za tri od pet poslednjih fiskalnih kvartala. Deset kompanija plaća poreze na dohodak po visokim poreskim stopama.

A tu je I deset kompanija izlistanih na listi indeksa S&P 500 koje plaćaju porez na dohodak po najnižoj poreskoj stopi:

Ove poreske stope uključuju bilo koji državni i lokalni porez na dohodak koji kompanije plaćaju. Ali, bez obzira na to da li kompanije plaćaju velike ne-federalne poreze na dohodak ili ne, samo postojanje kombinovanih efektivnih poreskih stopa, značilo bi da će se povećati ulozi, kako za same kompanije, tako i za njihove akcionare.

Ukoliko je poreska stopa kompanije negativna, to ukazuje na neto gubitak, što znači da kompanija može preneti poreski gubitak na druge godine i neutralizovati prihode koji bi inače bili oporezovani.

Ako Tramp uspe da se dogovori sa članovima oba doma Kongresa i smanji stopu poreza na dobit, analitičari će odmah povećati procene zarada za kompanije sa visokim porezima, a to može može zapaliti tržište akcija.

 

Izvor: MarketWatch

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!